• Nu satsar vi på Edsvik

  Edsviksområdet tillhör pärlorna i kommunen. Fullmäktige har gett en inriktning av att kommunen ska arbeta för att göra området mer tillgängligt och att fler hittar dit.

  – En viktig målgrupp är barnfamiljerna, säger Magnus Ramstrand, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Vi kommer att skapa en lekpark som också ska vara anpassad så att barn med funktionsnedsättning ska kunna leka där.

  Även seniorerna ska kunna använda den som en aktivitetsanläggning.

  – Vi har många fantastiska verksamheter inom Edsviksområdet, med slottet som vi öppnar upp varje helg i sommar, säger Magnus Ramstrand. Sedan har vi allt som pågår på Stallbacken där Edsviks konsthall i sommar kommer att erbjuda en Dali-utställning.

  Kommunen annonserar nu ut en tjänst om en projektledare som ska hålla ihop verksamheterna inom Edsviksområdet och skapa nya erbjudanden som gör att attraktionen i området kommer att öka.

  – Vi kommer också att engagera oss för att mota bort gässen så mycket som möjligt, säger Magnus Ramstrand. Fåglarna har tagit över en stor del av de fina gräsytor som finns i parken. Vi måste kunna erbjuda barnfamiljer och andra en bra park att vara i. Då är det inte bra hygien att gässen tar över.