• Nu vässar Kristdemokraterna sin politik

  I slutet av september samlas Kristdemokraterna till riksting i Karlstad. Från Sollentuna åker Magnus Ramstrand som ombud för Stockholms län och Sonia Lunnergård som ombudsersättare.

  Under tre dagar ska vi från Sollentuna, tillsammans med ombud från hela landet, vässa partiets politik inför 2014 års val.

  Utöver de formella ärenden som ska behandlas, som val av partistyrelse och godkännande av verksamhetsberättlse, kommer politikens innehåll att debatteras.

  Kristdemokraternas stora bok med handlingar inför rikstinget i Karlstad.

  235 motioner har kommit in från hela landet. De har först behandlats i lokalavdelningar och distriktsstyrelser och slutligen av partistyrelsen. Nu är det upp till partiets hösta beslutande organ att säga sitt, debattera och fatta beslut om politiken.

  I vårt partiprogram finns 13 olika kapitel som spänner över hela politikområdet. Flest motioner har kommit in under kapitlen som berör Demokrati, författning och rättsväsende, Hälso och sjukvård, Utbildning och kultur, Familj, Regionalt, trafik och bostad samt Utrikes och försvar.

  Men dessutom kommer partistyrelsens proposition Barn och unga att ta en stor del av tiden. Partiets centrala fokusområde nu är barn och ungdomars uppväxtvillkor. Detta har sammanfattats i en proposition som spänner över många politikområden som rör just barn och ungdomar. De olika kapitlen tar upp konkreta politiska förslag inom En stödjande familjepolitik, Kunskap för hela livet, Från ung till vuxen – att skaffa jobb, En bostadspolitik för barn, ungdomar och unga vuxna, Ge barn och unga rätt till en giftfri vardag, Unga som begår brott, Barn i utsatta situationer – stärk det förebyggande arbetet.

  – Jag ser fram emot det här rikstinget. Dels de politiska samtalen och besluten men också den stora rikstingsfesten och alla spontana möten med partikamrater, säger Magnus Ramstrand.