• Nya idrottshallar för bättre hälsa

  – Det är glädjande att vara med och inviga den nya Rotebrohallen. Vi vet att behovet av att idrotta och ha en bra fritid för våra barn och ungdomar är en fråga som engagerar många föräldrar, ledare och tränare i vår kommun, säger Magnus Ramstrand, kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

  Kristdemokraterna har ett stort ansvar för kommunens kultur- och fritidsliv genom att ha ordförandeposten i denna viktiga nämnd.

  – Vi vet att trycket mot halltider är väldigt stort på grund av att kommunen växer och att allt fler i lägre åldrar vill idrotta. Vi i majoriteten ser det här behovet och har beslutat att successivt bygga fler hallar, säger Magnus Ramstrand.

  Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar är oroande. Vi kristdemokrater anser att om fler ungdomar får möjlighet till fysiska aktiviteter, påverkar det också den psykiska hälsan positivt.

  – Vi i kultur- och fritidsnämnden har nyligen beslutat att barn som av elevhälsan får fysisk aktivitet på recept, kommer att få hjälp via ett utökat stöd till föreningslivet för dessa elever.

  Skolan har en central roll när kommunen beslutar om nya idrottshallar. Dagtid är hallen vikt för skolans ändamål och eftermiddag, kväller och helger har föreningarna möjlighet att boka tider.

  – Vi kristdemokrater fortsätter att jobba för att fler barn och ungdomar ska få en bra uppväxtmiljö här i Sollentuna, säger Magnus Ramstrand.