• Ordförandebyte för Kristdemokraterna i Sollentuna

  Kristdemokraterna kraftsamlar

  – Efter interna diskussioner om ledningen av vårt parti, står vi nu enade bakom Göran Hägglund. Och han har fått ett starkt mandat att arbeta för en förändring så att vi blir ett tydligare kristdemokratiskt parti, sade Malin Appelgren, distriktsordförande i Stockholms län för kristdemokraterna när hon talade på årsmötet för Kristdemokraterna i Sollentuna.

  Ett 20-tal medlemmar hade samlats till årsmötet. Malin Appelgren talade om en kraftsamling för den kristdemokratiska berättelsen. Hon lyfte fram behovet av de nära gemenskaperna som en kontrast till den starka fokuseringen på individen som andra partier står för.

  Hon talade om den valfrihetsreform som Kristdemokraterna och Alliansen varit med och skapat i kommuner som kontrast till vänsterns agenda. Samtidigt betonade hon att som kristdemokrater är det inte bara näringslivet som ska bedriva vård och omsorg, utan den sociala ekonomin bör kunna spela en större roll. Ideella föreningar och samfund kan spela en betydligt större roll framöver, ansåg hon.

  – Familjepolitiken är alltid klockren för oss kristdemokrater. Vi betonar föräldraansvaret mycket stark. En aldrig så duktig fritidspedagog kan aldrig ersätta en förälder, sa hon och fick applåder av mötesdeltarna.

  På årsmötet valdes Carin Lindell till ordförande och Carlos Romero till vice ordförande. Övriga i styrelsen är Eva Ireblad, Sven Thunberg, Magnus Ramstrand, Sonia Lunnergård och Bert Christiansson. Ersättare är Swen Bergling, Anna von Essen och Robbin Hellström.

   

  För ytterligare information:

  Magnus Ramstrand, 073~915 21 41

  Gruppledare för Kristdemokraterna i Sollentuna

   

  Carin Lindell, 070~778 08 91

  Ordförande för Kristdemokraterna i Sollentuna