Regeringen straffar välskötta kommuner

Nu har finansdepartementets förslag om ändringar i skatteutjämningssystemet kommit. Det är ett tufft besked för några få kommuner, däribland Sollentuna. Vår kommun har en välskött ekonomi och har Sveriges mest nöjda kommuninvånare enligt en medborgarenkät från SCB.

Vi är en av tiotalet kommuner som föreslås få en chockhöjning av sin avgift till skatteutjämningssystemet. Regeringens förslag innebär i korthet att avgiften ska trappas upp – från en redan mycket hög nivå – under fyra års tid. Höjningen motsvarar ungefär en årlig skattehöjning på 10 öre under fyra års tid, det vill säga totalt 40 öre. Att vi skulle tvingas skicka iväg 59 miljoner kr i ökad avgift skulle självklart påverka våra möjligheter till en fortsatt god utveckling av vår kommun.

Det är helt orimligt att på detta sätt ställa kommuner mot varandra som regeringen nu gör. Våra tre partier är helt överens om att vi ska ha ett utjämningssystem för kommuner och landsting som hjälper till att skapa likvärdiga villkor i välfärdsproduktionen oavsett var man bosätter sig i landet. Men detta system måste finansieras på en statlig nivå. Regeringens förslag försvårar påtagligt möjligheten att utveckla Sollentuna.

Douglas Lithborn (M)
kommunstyrelsens ordförande

Anna-Lena Johansson (FP)
kommunalråd

Magnus Ramstrand (KD)
kommunalråd


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer