• Regeringen straffar välskötta kommuner

  Nu har finansdepartementets förslag om ändringar i skatteutjämningssystemet kommit. Det är ett tufft besked för några få kommuner, däribland Sollentuna. Vår kommun har en välskött ekonomi och har Sveriges mest nöjda kommuninvånare enligt en medborgarenkät från SCB.

  Vi är en av tiotalet kommuner som föreslås få en chockhöjning av sin avgift till skatteutjämningssystemet. Regeringens förslag innebär i korthet att avgiften ska trappas upp – från en redan mycket hög nivå – under fyra års tid. Höjningen motsvarar ungefär en årlig skattehöjning på 10 öre under fyra års tid, det vill säga totalt 40 öre. Att vi skulle tvingas skicka iväg 59 miljoner kr i ökad avgift skulle självklart påverka våra möjligheter till en fortsatt god utveckling av vår kommun.

  Det är helt orimligt att på detta sätt ställa kommuner mot varandra som regeringen nu gör. Våra tre partier är helt överens om att vi ska ha ett utjämningssystem för kommuner och landsting som hjälper till att skapa likvärdiga villkor i välfärdsproduktionen oavsett var man bosätter sig i landet. Men detta system måste finansieras på en statlig nivå. Regeringens förslag försvårar påtagligt möjligheten att utveckla Sollentuna.

  Douglas Lithborn (M)
  kommunstyrelsens ordförande

  Anna-Lena Johansson (FP)
  kommunalråd

  Magnus Ramstrand (KD)
  kommunalråd