• Rekordmånga bostäder byggs i Sollentuna

    studentbostader3

    När Sollentuna kommun presenterar sitt årliga bostadsantagande visar siffrorna att det byggdes drygt 600 nya bostäder i Sollentuna under 2015. Det är den högsta siffran för bostadsbyggande hittills i kommunen.

    – Jag är glad över att vi kan gå från ord till handling och leverera bostäder till familjer som vill flytta hit eller unga som vill flytta hemifrån. Det finns mer att göra – Sollentuna har inte byggt sin sista bostad än. Men vi är på rätt väg, säger Seppo Karmitsa (KD), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

    Sollentuna hade under 2015 det högsta bostadsbyggandet hittills med drygt 600 nya bostäder, varav 150 studentbostäder. Bostadsbyggandet har ökat generellt de senaste åren och gått från ca 250 lägenheter per år till ca 400. Siffran för 2015 är dock preliminär.

    2016 års prognos visar att kommunens pågående planer kan resultera i ca 6 500 nya bostäder fram till år 2025, främst i form av flerbostadshus. Av dessa beräknar Sollentunahem att de kommer bygga ca 100 nya bostäder per år. Utbyggnaden kommer i stor grad att ske i Edsberg, Väsjön och Tureberg, men även i Häggvik och Rotebro pågår ett arbete med förtätning.