Rotebrohallen är invigd!

Magnus Ramstrand (KD) inviger Rotebrohallen.

Nu är Rotebrohallen invigd. Det är en mycket vacker hall där arkitekten betonar vikten av att en hall både är fylld av olika funktioner för de olika bollsporterna som ska använda hallen, men också är estetiskt tilltalande och höjer en hel kommundel.

– Tack vare den nya Rotebrohallen har vi möjlighet att fylla en stor del av det behov som finns inom idrottsföreningarna. Men också skolans behov kommer vi att fylla med denna hall, säger Magnus Ramstrand, KD, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, den instans i kommunen som beställt hallen.

Kommunstyrelsens ordförande, Henrik Thunes (M), betonade i sitt tal att kommunen växer och att Rotebro är en kommundel som kommer att vara med om stora förändringar. Rotebrohallen står på en grusyta som inte var särskilt väl använd.

– Den här hallen kommer att vara med och lyfta den här kommundelen, sa han.

Moa Rasmusson (FP), är ordförande trafik- och fastighetsnämnden, som ansvarat för byggnationen.

– Den här hallen kommer att vara en modell för våra idrottshallar. Den har tagits fram i nära samverkan med exempelvis föreningslivet. Det är en smart och energisnål byggnad där vi också har installerat solcellpaneler och ett sedumtak som gör att den är miljömässigt i toppklass, säger hon.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer