• Så här vill vi göra Sollentuna till en kommun för hela livet

  Skatepark i Sollentuna.

  Kristdemokraterna i Sollentuna vill att Sollentuna ska vara den bästa kommunen att växa upp i. Men vi vill också göra vår kommun bättre för andra delar av livet. Det övergripande målet är att skapa ett samhälle med en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, oavsett bakgrund och egna förutsättningar.

  Låt barnen komma först
  • Höjd maxtaxa ger mer resurser för att
  få mindre barngrupper i förskolan
  • Inrätta en familjecentral i Helenelund
  • Barnperspektiv på all samhällsplanering
  • Mer ekologisk mat på förskolor

  En skola för livet
  • Håll fast vid fokus – Sollentuna ska ha Sveriges bästa skola
  • Låt lärare vara lärare – inget detaljstyrande från politiken
  • 24-timmars garanti för kontakt med elevhälsovården
  när själen gör ont
  • Upprätta ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och mentor

  För en aktiv fritid
  • Ett utomhusbad i närheten av sim- och sporthallen
  • Fler hallar – bl a i Viby, Tureberg/Töjnan och Helenelund
  • Utveckla skolans samarbete med kultur och fritid
  • Fortsätt förädla Edsviksområdet – alla sollentunabors gröna vardagsrum

  När du är i arbetslivet
  • Fortsätt mot målet att Sollentuna ska ha Sveriges bästa företagsklimat
  • Mer utbyggd kollektivtrafik och separerade cykel- och gångbanor
  • Oförändrad, låg kommunal skatt – skärp krav på upphandlingar
  • Fortsatt förtätning av bostäder kring pendeltågstationerna

  Vid utmaningar i livet
  • Kommunen ska vara en förebild och anställa fler med
  funktionsnedsättning
  • Långsiktigt stöd till de jourer som arbetar med våldsdrabbade
  • Droger ska motarbetas och missbrukare ska stödjas
  • Fortsatt mottagning av ensamkommande flyktingbarn

  På livets höst
  • Ökad friskvård genom kultur och aktiv fritid
  • Värna små lokala välfärdsföretag – de ökar mångfalden
  • Öka stödet till anhörigvårdare
  • Slopad biståndsbedömning i hemtjänsten från 85 år

   

  Här kan du läsa hela vårt kommunprogram >>