• Så ska fler personer med funktionsnedsättningar få jobb

  ICA Maxi HäggvikICA Maxi vid Häggvik är en av flera arbetsplatser i Sollentuna som tar ett socialt ansvar. De ser till att tre personer med funktionsnedsättning, av totalt 100 anställda, kan gå till ett arbete, få kontakt med arbetslivet, få arbetskamrater och känna delaktighet. Det är en berömvärd insats ICA Maxi gör.

  Om Sollentuna kommun skulle ha lika hög andel arbetstagare med funktionsnedsättning som ICA Maxi, skulle kommunen ha cirka 60 personer med funktionsnedsättning anställda. Det skulle betyda väldigt mycket för dessa personer, för deras familjer och vänner och för kommunen.

  I den politiska plattform som ligger till grund för Alliansen i Sollentuna den här mandatperioden, säger vi att vi ska arbeta för att stärka förutsättningar för fler arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning i kommunen och i näringslivet. Vi har inte nått ända fram.

  Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna i Sollentuna, skrev i Dagens Nyheter i går (6 februari 2013) tillsammans med flera KD-kollegor i Stockholms län om just behovet av att skapa en attityd som välkomnar personer med funktionshinder i arbetslivet.

  Kristdemokraterna och Alliansen i Sollentuna ser positivt på sociala företag. Flera exempel finns på hur sociala företag bidrar till att där kan funktionsnedsatta arbeta utifrån sin förmåga i företag istället för inom daglig verksamhet. En del av de sociala företagen utvecklas ur verksamheter i kommunal regi.

  Vi vill ha fler dagliga verksamheter (dagtidssysselsättning för personer som har en utvecklingsstörning, autism eller som fått en betydande och bestående hjärnskada) som är meningsfulla och som leder till att det är möjligt att hitta ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

  Kommunerna bör arbeta mer aktivt med att anställa personer med funktionsnedsättning inom de kommunala verksamheterna. Det handlar inte om att kvotera in grupper, utan om att se den kompetens som finns, snarare än hindren.

  Vi vill skapa en mer inkluderande arbetsmarknad i våra kommuner. Det krävs en attitydförändring, inom såväl offentlig sektor som inom de stora företagen i näringslivet, för att minska den nuvarande alltför höga arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning.

  Läs mer om det här och om ICA Maxi i Häggvik på Magnus blogg.