• Skattefri inkomst för unga o nyanlända

  – Vi ser hur unga tappar hoppet om att få ett jobb. Hur nyanlända välkomnas hit men inte in i någon arbetsgemenskap. Vi ser hur parallellsamhällen växer fram. Trösklarna in på arbetsmarknaden är för höga. Med vårt budgetförslag vill vi ge tillbaka tron på framtiden. Främja gemenskap. Våra budgetsatsningar kommer att sänka trösklarna till arbete och möjliggöra att fler går från utanförskap till arbete.

  Det säger partiordförande Ebba Busch Thor med anledning av att Kristdemokraterna presenterar sin budgetmotion i riksdagen.

  – För att få fler i arbete och möjliggöra fler jobb föreslår vi bland annat att unga och nyanlända ska få tjäna en halv miljon kronor skattefritt. Att få de här extra pengarna underlättar också för unga att bilda familj och kanske etablera sig på bostadsmarknaden, säger Jakob Forssmed, Sollentuna, ekonomisk politisk talesperson.

  Andra viktiga reformer för att få fler i arbete är ett fördubblat jobbskatteavdrag för personer som går från långtidsarbetslöshet till arbete. En utvidgad rutreform och sänkt moms på tjänster som reparation av cyklar, skor, lädervaror och kläder, tjänster som idag utförs oavlönat i många hushåll, kommer att skapa nya jobb.
  – Vi är glada att vi i den här budgeten har träffsäkra satsningar för barn och familjer. Ekonomiskt svaga barnfamiljer kommer att få höjt bostadsbidrag och höjt försörjningsstöd. Vi satsar över tre miljarder på att utbilda över 6~000 speciallärare och ökar kompetensen i svenska som andraspråk, säger Jakob Forssmed.
  – Vi har också lagt en satsning på att behålla fritidspengen. Allt det här är satsningar som gör stor skillnad för människor.