• Sollentuna fortsätter att satsa på skolan

  Helenelundsskolan. Foto: Ulf Rydin/Wikimedia Commons

  Pressmeddelande

  I måndags presenterade Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna i Sollentuna en satsning på skolan. Majoriteten föreslår en höjning av check och peng till skolan på 9,5 miljoner kronor för höjda lärarlöner från 1 april 2014.

  Under kommunfullmäktigesammanträdet i februari 2014 fattade vi beslut om en höjning av kommunstyrelsens budgetpost för oförutsedda medel med 10,2 miljoner kronor. I dag presenterar majoriteten att 9,5 miljoner kronor av dessa medel ska användas till en höjning av check och peng inom skolan från 1 april 2014.

  Höjningen av check och peng inom skolan är avsedd för en höjning av lärarnas löner inom grundskolan. Fler Sollentunabor i arbete och en ansvarsfull ekonomisk politik har skapat förutsättningar för denna viktiga satsning.

  Kostnaden för skolsatsningen 2014 hamnar på 9,5 miljoner kronor därefter 12,7 miljoner kronor per år.

   

  För mer information:
  Magnus Ramstrand (KD)
  Ledamot i kommunstyrelsen
  0739-152 141