• Sollentuna inför ferieskola

  Undervisning i skola. Foto: Brad Flickinger (CC BY-SA)

  Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att införa ferieskola i Sollentuna. Under påsklovet ska en provverksamhet etableras och därefter är förhoppningen att en organisation ska etableras inför sommaren 2015 och sedan byggas upp läsårsvis.

  Det var i mars som majoriteten, på initiativ av Folkpartiet, gav uppdraget om att utreda införandet av en ferieskola.

  – Det är glädjande att Sollentuna snart kan ge elever ytterligare en möjlighet att lyckas i skolan säger Kjell Ericson (FP), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

  Sommarskola ska erbjudas elever i årskurs 6-9 som har F i betyg eller som ligger på gränsen till F och har ett åtgärdsprogram. Därutöver ska ferieskola erbjudas under påsk- samt höstlov för de som går i årskurs 9. På sikt är planen att nyanlända även ska kunna läsa under jullovet. Elever i fristående skolor ska erbjudas samma möjligheter som barn i kommunala skolor att gå ferieskola.

  – Sollentuna har ansvar för alla barn som går i skolor i vår kommun och det är en självklarhet att även barn som går i fristående skolor ska ges en chans att förbättra sina betyg. Alla förtjänar en andra chans, säger Maria Stockhaus (M), ordförande i barn och ungdomsnämnden.

  Förhoppningen är att gymnasieelever, tillsammans med behöriga lärare, ska vara handledare under ferieskolan.

  Carlos Romero (KD)– Det skapar inte enbart arbetstillfällen för ungdomarna under loven utan kan även väcka intresse för läraryrket, säger Carlos Romeo (KD), ledamot i barn- och ungdomsnämnden.

  Sollentuna kommun kommer att ansöka om statsbidrag som en del av finansieringen.