Sollentuna kartlägger stöd för flyktingar

Sonia Lunnergård (KD)

För att kartlägga vilka stödinsatser och aktiviteter som finns i kommunen bjöd Socialkontoret i Sollentuna in till ett möte med bland annat lokala frivilligföreningar och kyrkan.

– Man brukar säga att ”ingen kan hjälpa alla, alla kan hjälpa någon och tillsammans kan vi hjälpa många”. Kommun och stat kan inte och ska inte göra allt, men det är viktigt att vi hittar bra samverkansformer med de ideella krafterna. Därför var detta möte viktigt och jag är glad över att alla inbjudna organisationer slöt upp, säger Sonia Lunnergård (KD), ordförande i socialnämnden.

Till samverkansmötet slöt svenska kyrkan, pingstkyrkan samt flera lokala frivilligorganisationer upp. Under kvällen diskuterades vad de olika organisationerna kan erbjuda i samarbete med kommunen. Fler av de verksamheter som var närvarande erbjuder redan nu olika typer av stöd och hjälp till nyanlända och asylsökande i form av t.ex. språkcaféer och läxhjälp.

– Från kommunens sida ser vi flera olika insatser som civila samhället kan hjälpa till med. Vi behöver till exempel fler familjehem och jourhem. Behovet av fritidsaktiviter för de unga är stort. Språkcaféer är också väldigt populärt och efterfrågat. Vi kommer nu att fördjupa vårt samarbete med de ideella krafterna i syfte att hjälpa och stötta de nyanlända ännu bättre, säger Kerstin Lidman, socialchef.

Sollentuna har ett ansvar för att ta hand om 84 nyanlända flyktingar med permanent uppehållstillstånd som kommunen har avtal med Migrationsverket om. Det finns också ett avtal om att från och med första oktober ta emot 50 asylsökande ensamkommande barn och unga. I dagsläget har fler tagits emot på grund av rådande läge och inget tyder på att behoven kommer att minska i närtid.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer