• Sollentuna ska bli Sveriges bästa integrationskommun

  Magnus Ramstrand (KD) Foto: Michael Folmer

  På gårdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att Sollentunahem AB ska upprätta boenden för nyanlända på fastigheten Edsberg 11:25 samt anpassa fastigheten Nattvakten 2 till ett HVB-hem, alternativt stödboende, för ensamkommande barn. Kommunstyrelsen beslutade även om att ta fram en integrationsplan med utgångspunkten att Sollentuna ska bli Sveriges bästa integrationskommun.

  Pressmeddelande
  26 januari 2016

  – Vi vill inte bara att de nya invånarna ska välkomnas hit utan välkomnas hem. En meningsfull fritid är en nödvändig pusselbit för ett gott liv. Vi ser stora möjligheter till ett gott samarbete med Sollentunas rika föreningsliv för att hitta vägar till en fungerande samhällsgemenskap, avslutar Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd.

  – I Sollentuna gör vi vad vi kan för att hjälpa till i den rådande migrationskrisen. Samtidigt står vi inför stora integrationsutmaningar och därför kan vi inte nöja oss med att endast ordna boenden för dem som kommer. Det är lika angeläget med åtgärder för att våra nya kommuninvånare ska bli integrerade och snabbt komma i sysselsättning, säger Henrik Thunes (M), ordförande i kommunstyrelsen.

  – Sollentuna är en välmående kommun som har möjlighet att ta emot de som flyr från krig och terror. Det kommer innebära utmaningar för flera av kommunens verksamheter, bland annat skolan, men jag är övertygad om att vi kan lyckas med integrationen, säger Anna-Lena Johansson (L), vice ordförande i kommunstyrelsen.