• Sollentuna startar daglig verksamhet i egen regi

  Arena Satelliten i Sollentuna centrum.Personer med funktionsnedsättning får möjlighet attjobba heltid med dans, musik och teater på Arena Satelliten när Sollentuna kommun startar daglig verksamhet i egen regi.

  Arena Satelliten blir ny utförare av daglig verksamhet inom lagen om valfrihet (LOV). Musikalverksamhet med dans, musik och teater blir, från och med hösten 2015, ett av många val av sysselsättning för personer som har rätt till daglig verksamhet enligt lagen om särskilt stöd (LSS).

  – Tanken är att personerna ska arbeta professionellt mot en musikalföreställning, säger Helén Ivarsson, chef Arena Satelliten.

  Inspirationen kommer delvis från Glada Hudik-teatern, som fått stor uppmärksamhet för sina föreställningar.

  – Vi vill också integrera LSS-verksamheten med de ungdomar som nu jobbar med musikalen RENT. Vi vill skapa en förståelse samt en vi-känsla mellan grupperna, säger Helén Ivarsson.

  Arena Satelliten är en del av kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

  – Vi har som nämnd satt fokus på att personer med funktionsnedsättning, självklart ska ha tillgång till kultur och fritid som alla andra. Vi vet att sång, musik och dans är befriande och en omtyckt verksamhet. Därför är det en glädje att Arena Satelliten nu kan gå in och erbjuda en LSS-verksamhet med den här profilen, säger Magnus Ramstrand, KD, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.