• Sollentunabo påverkar Europas seniorpolitik

    Kristdemokraterna har ett särskilt seniorförbund – Kristdemokratiska Seniorförbundet – som syftar till att lyfta fram de äldre intressen, rättigheter och bestående livskvalitet.

    Som en av tre delegater från Sverige har Sonia Lunnergård från Sollentuna deltagit i den europeiska äldreunionens ESU:s (European Senior´s Union) 20-årsjubileum som arrangerades i Bryssel första helgen i november.

    – Det var fantastiskt spännande att få möta vitala seniorer från 27 olika länder i Europa och ta del av mångas rika erfarenheter och förslag till hur vi ska arbeta framåt för en trygg och rättvis framtid på vår kontinent, säger Sonia Lunnergård.

    En särskild höjdpunkt var den deklaration som antogs och som på ett tydligt sätt markerar värderingarnas betydelse för ett gott samhälle.

    – Ekonomisk tillväxt och fördelning av resurser är viktigt, men för att det ska bli en långsiktigt hållbar utveckling måste politiken förankras i personalism och den judiskt-kristna människosynen. Den pågående migrationskrisen utmanar oss att ge svar som betonar humanitet och solidaritet. Den idétradition som de olika kristdemokratiska partierna är rotade i behövs mer än på länge, säger Sonia Lunnergård.