Sollentunabor mötte Maria Larsson

Besök hos Maria Larsson

Den kristdemokratiska barn- och äldreministern Maria Larsson (tvåa från vänster på bilden) stod nyligen värd för ett möte med två KD-lokalavdelningar, Sollentuna och Sundbyberg, som medarrangörer. Flera inbjudna gäster som inte är medlemmar i Kristdemokraterna var också bland de drygt 30 gästerna på socialdepartementet. Bland andra representanter för Friskis & Svettis i Sollentuna – som har tio procent av kommunens invånare som medlemmar.

Tiina Oje från Friskis & Svettis i Sollentuna berättade om verksamheten och att den ännu mer vill jobba nära kommuner för att stärka de grupper som är svårare att nå. I dagarna har Forum för hälsofrämjande startats upp. I detta forum ingår representanter för den offentliga, privata och ideella sektorn. Tanken är att detta forum ska pröva förutsättningarna för överenskommelser mellan staten, kommuner och landsting, näringsliv och det civila samhället som omfattar gemensamma åtaganden inom det hälsofrämjande området.

Maria Larsson betonade hur positivt hon ser på Friskis & Svettis arbete. Hon gjorde också en snabbsummering av de olika politikområden som hon har ansvar för i regeringen. Hon lyfte särskilt det faktum att 100 kommuner deltagit i det initiativ hon tagit om ett förstärkt föräldrastöd.

Maria Saade, som kom till Sverige som flykting från Iran och startade vårdföretagen Akedo som nu har cirka 100 anställda, berättade med stort engagemang om sitt företag och lyfte fram Kristdemokraternas Lagen om valfrihetssystem, LOV, som ett stort framsteg. Lagen har gjort det möjligt för henne att starta och utveckla företaget. Maria Larsson berättade med stolthet att 63 procent av cheferna i dessa nybildade vårdföretag är kvinnor. Hon berömde Maria Saade och lovade att hälsa på företaget i Sollentuna.

Det blev sedan ett engagerat samtal kring omhändertagande av barn, om barn och ungdomar som blir spelberoende och om hur våra investeringar inte bara påverkar den fysiska miljön utan också relationer mellan människor.

Statssekreterare Jakob Forssmed, också han Sollentunabo, gjorde en genomgång av de politiska förslag som Kristdemokraterna tagit med sig in i regeringsarbetet och som resulterat i flera förändringar av det svenska samhället. Han nämnde Lagen om valfrihetssystem, fastighetsskattens avskaffande, avdragsrätten för gåvor.

En stor del av hans samtal med besökarna rörde just värderingsfrågorna i samhället och hur man kan vara konkret i vad ett samhälle tjänar på att satsa på en värderingsbaserad politik.

Avslutningsvis visade pressekreteraren Marcus Jonsson och Diana Ayoub hos Maria Larsson besökarna runt i departementet.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer