Stort engagemang för nattvandring i Rotebro

Ett 50-tal nya föräldrar har engagerat sig som nattvandrare i Rotebro under den senaste veckan. Bakom satsningen ligger Tryggt och Snyggt, ett samarbete mellan Sollentuna kommun och de ideella krafterna i kommunen.

Det behövs vuxna som rör sig ute på kvällarna, Tryggt och Snyggt har därför uppmanat föräldrar att engagera sig i nattvandring.

– Vi har jobbat snabbt och vi har lyckats bra. Femtio nya fantastiska föräldrar gick med som nattvandrare under den senaste veckan. Vilket imponerande föräldraengagemang, säger Anna-Karin Sundén, brottsförebyggare i Sollentuna kommun.

Tryggt och Snyggts nattvandrare består av frivilliga vuxna som är ute och rör sig bland ungdomarna under helgkvällarna i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Magnus Ramstrand (KD). Foto: Michael Folmer– Sollentuna kommun strävar efter ett gott samarbete med civilsamhället. Jag är mycket glad över att vi har fått ett stort antal engagerade vuxna i det brottsförebyggande arbetet, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i brottsförebyggande rådet i Sollentuna.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer