• Stort engagemang för nattvandring i Rotebro

    Ett 50-tal nya föräldrar har engagerat sig som nattvandrare i Rotebro under den senaste veckan. Bakom satsningen ligger Tryggt och Snyggt, ett samarbete mellan Sollentuna kommun och de ideella krafterna i kommunen.

    Det behövs vuxna som rör sig ute på kvällarna, Tryggt och Snyggt har därför uppmanat föräldrar att engagera sig i nattvandring.

    – Vi har jobbat snabbt och vi har lyckats bra. Femtio nya fantastiska föräldrar gick med som nattvandrare under den senaste veckan. Vilket imponerande föräldraengagemang, säger Anna-Karin Sundén, brottsförebyggare i Sollentuna kommun.

    Tryggt och Snyggts nattvandrare består av frivilliga vuxna som är ute och rör sig bland ungdomarna under helgkvällarna i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

    Magnus Ramstrand (KD). Foto: Michael Folmer– Sollentuna kommun strävar efter ett gott samarbete med civilsamhället. Jag är mycket glad över att vi har fått ett stort antal engagerade vuxna i det brottsförebyggande arbetet, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i brottsförebyggande rådet i Sollentuna.