Stort fokus på utbildning i budgeten för Sollentuna

Nya eller renoverade skolor planeras nu för fullt och kommer och kommer att vara en av våra stora satsningar i kommunens budget de kommande åren.

Först ut är Töjnanskolan som ska bli en mycket större skola och dessutom inrymma en fullstor idrottshall. Utöver Töjnanskolan ska nya skolor ersätta de gamla; Eriksbergsskolan, Tegelhagsskolan, Gärdesskolan och Skälbyskolan.

I den budget för år 2017 som majoriteten (KD, M och L) lägger fram finns alla dessa investeringar med. En extra satsning på förskolan finns också med i budgeten.

Carlos Romero (KD)– Förskolan är viktig för oss kristdemokrater och vi vill fortsätta arbeta för att minska gruppstorlekarna särskilt i de yngsta åldrarna, säger Carlos Romero (KD) vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Trots att skolorna är bra finns det barn som halkar efter och allt för många lämnar skolan utan fullständiga betyg. Kristdemokraterna i riksdagen vill genomföra ett speciallärarlyft. Speciallärarlyftet innebär en satsning på totalt 3,2 miljarder kronor fördelat på fyra år. Satsningen innebär att över 6 000 lärare kan vidareutbildas till speciallärare samtidigt som de behåller 80 procent av lönen.

– Ingen elev ska hållas tillbaka eller lämnas efter. Genom speciallärarlyftet kan fler barn i Sollentuna få bättre stöd i skolan. Vi måste se barnen i tid, säger Carlos Romero.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer