Studentlägenheter i Rotebro ska komma först

Plan- och exploateringsutskottet i Sollentuna beslutade på tisdagen att kommunledningskontoret ska prioritera framtagandet av studentbostäder i Rotebro.

Carlos Romero (KD).– Sollentuna är, inte minst på grund av tillgången till kommunikationer, en bra kommun för studenter att bo i, säger Carlos Romero (KD), ersättare i plan- och exploateringsutskottet.

I början av 2013 beslutade plan- och exploateringsutskottet att ändra detaljplanen av Ritsalen i centrala Rotebro, detta för att möjliggöra byggandet av studentlägenheter. Enligt det beslut som utskottet nu har fattat ska planeringen av studentbostäderna genomföras parallellt med detaljplanearbetet för att möjliggöra byggstart så snart den nya detaljplanen har antagits.

– Stockholmsområdet är i stort behov av fler studentlägenheter. Sollentuna vill bidra till att fler lägenheter byggs och vi är beredda att prioritera frågan i budgeten och därmed möjliggöra att byggnationen påbörjas så snart det är möjligt, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i plan- och exploateringsutskottet.

– Inom kort kommer 128 studentlägenheter att byggas i centrala Tureberg. Vår ambition är ett studentbostäderna ska byggas nära pendeltågstationerna. Det kriteriet uppfyller även de bostäder som planeras i Rotebro, säger Per Gibson (FP), vice ordförande i plan- och exploateringsutskottet.

På sikt räknar kommunledningskontoret med att projektet ska generera ett överskott då Sollentuna kommun äger den mark som bostäderna ska byggas på. Marken ska upplåtas till annan aktör som ska genomföra byggnationen. Preliminär byggstart är halvårsskiftet 2015.

 

För mer information:
Jan Fjellstedt, politisk sekreterare
073-915 16 75


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer