• Succé för Föreningsmässan i Stinsen

  Ett 50-tal föreningar deltog med information och framträdanden från scenen under Föreningsmässan.

  – Vi vill årligen ordna en Föreningsmässa för att visa kommunens stöd till föreningslivet och göra föreningslivet synligt. Dels tror vi det finns ett värde att föreningar lär känna varandra och kanske kan samverka i olika frågor, säger Magnus Ramstrand.

  I den politiska plattformen som allianspartierna i Sollentuna skrev under och som är ett styrdokument för kommunens arbete under den innevarande mandatperioden, så finns det ett tydligt uppdrag att samverka med den ideella sektorn.

  – Just nu jobbar vi med budgeten för år 2012. Jag kan inte avslöja några detaljer men så mycket kan jag säga att det kommer att synas också i budgeten att vi menar allvar med den politiska plattformen, säger Magnus Ramstrand.

  Magnus Ramstrand tycker att det är positivt att Föreningsmässan äger rum i ett köpcentrum som Stinsen.

  – Samhället kan delas in i tre sektorer – civilsamhället (ideella sektorn), näringslivet och kommunen/staten. Under Föreningsmässan i Stinsen möts dessa sektorer till ett kreativt möte. Jag vill passa på att tacka centrumledningen i Stinsen för deras tillmötesgående attityd, säger Magnus Ramstrand.

   

  Fakta:

  Tre miljoner svenskar jobbar frivilligt.

  De lägger cirka 480 miljoner timmar per år, 13 timmar per person och månad i arbetet inom 200 000 organisationer.

  Värdet av det frivilliga arbetet beräknas till 70 miljarder kronor.

  Den redovisade omsättningen i frivilligsektorn är drygt 60 miljarder per år.

  Arbetet motsvarar 300 000 heltidstjänster.

  Den största gruppen bland frivilligarbetare är förvärvsarbetande 35-49-åringar.10% av frivilligarbetarna uppfattar att deras arbete ersätter ”riktiga jobb”. Arbetet består till exempel i att hålla sociala mötesplatser öppna med kaffe och te, köra ut fika till uteliggare, följa med på sjukbesök, ingå i telefonjourer, väntjänster, anhörigstödföreningar, idrotts- föreningar.

  Attityden till frivilligarbete i Sverige är att det är ett engagemang som ger de frivilligarbetande minst lika mycket utdelning som dem som de ställer upp för.