Årsmöte med partisekreteraren

Partisekreterare Acko Ankarberg Johansson besökte KD Sollentunas årsmöte i Oxstallet.

Årsmötestider också i partipolitiken. Så också i Sollentuna där KD-medlemmar samlades till sitt årsmöte. Ett 30-tal personer hade mött upp i den kulturella byggnaden Oxstallet som ligger inom kulturområdet Edsvik. Till ordförande valdes Simon Olsson och till vice ordförande Eva Ireblad. Tre motioner behandlades. En om EU-migranter och kommunens ansvar skickades vidare till lokalavdelningens styrelse. En motion om migrationspolitiken skickades vidare till distriktet och likaså en motion om utredning om ev namnbyte av partiet.

Partisekreterare Acko Ankarberg Johansson var huvudtalare. Hon talade om det kristdemokratiska tilltalet i dagens lite turbulenta tid. Fyra nyckelområden är de områden som Kristdemokraterna kommer att fokusera på fram till valet i september 2018. Det är bara ett och ett halvt år kvar till valdagen och nu börjar det hetta till.

Familjepolitikem är och kommer alltid att vara huvudfokus för oss kristdemokrater. Så också i det kommande valet. Vi säger nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Föräldrarna själva ska besluta om hur den ska fördelas. Vi vill införa ett jobbskatteavdrag för föräldrar som jobbar så att de får 500 kr/förälder i månaden som en extra förstärkning. Vi vill också genomföra en barnomsorgspeng upp till 6 000 kr/månad för barn upp till tre år för den/de föräldrar som inte vill ta del av förskolan utan själva vill ta heltidsansvar för sina barn.

Seniorer/pensionärer är en annan grupp vi kristdemokrater vill sätta fokus på. Vi vill stänga gapet mellan den skatt de som arbetar och de som gått i pension betalar. Den sk pensionärsskatten vill vi alltså ta bort helt. Vi föreslår en höjd moms som förstås betalas av alla för att klara att stänga detta gap. Vi vill också att de som vill jobba efter 65 års ålder ska få göra det och att det ska vara billigare för företag att anställa pensionärer. Vi vill ta tillvara den kompetensen och den resursen i arbetslivet.

Jobb-politiken behöver förbättras. Inte minst nu när vi har många som flyr till Sverige och som inte får jobb. De ska snabbare kunna komma in i arbete och gemenskap på arbetsmarknaden. För många måste det fram enkla jobb och därför vill vi stärka satsningen på RUT-jobben, enklare jobb i servicesektorn. Dessutom vill vi införa introduktionsanställningar som stärker de unga och nyanlända som står långt ifrån arbetsmarknaden, att få lära sig ett jobb på jobbet. 75% av grundlönen har de rätt till och 25% ska de ägna sig åt att lära sig jobbet. Vi vill fortsätta jobba för ett bra näringslivsklimat i kommunerna.

Tryggheten i samhället är grundläggande. Vi måste känna tillit till att samhället fungerar, att samhällsgemenskapen fungerar, att vi tar ett solidariskt ansvar för de som behöver gemensamma insatser. Polisen måste vara mer synlig i våra samhällen, vardagsbrott och mängdbrott som stölder och rån, måste tas på allvar och får inte behandlas nonchalant. Vi vill stärka poliskåren med ytterligare 2000 poliser men vi vill snabbt öka antalet civilanställda med 600 som kan gå in och ta jobb som man inte behöver vara polis för att klara av. Brottsoffren ska vara i fokus och vi vill öka stödet till brottsofferjourer. Vi vill också se skärpning av straffen för sexbrott och inte minst i de fall barn blir utsatta. Säkerhetspolisen behöver ökat stöd och kampen mot våldsbejakande extremism och näthat få ett ökat fokus.


Invandringen i fokus när KD har årsmöte

Emma Henriksson (KD)

Kristdemokraterna i Sollentuna håller i kväll sitt årsmöte. Inbjuden talare är Kristdemokraternas andre vice partiordförande Emma Henriksson, som också är ordförande för riksdagens socialutskott. Hon kommer bland annat att tala om de invandrings- och integrationsutmaningar som Sverige står inför.

– Sollentuna planerar för att ta emot ett stort antal asylsökande och ensamkommande flyktingbarn i år. Vi kristdemokrater vill vara ledande i att mottagandet och integrationen fungerar så bra som möjligt. Därför har vi bland annat tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram nya förslag som vi ska driva i kommunen. Jag ser fram emot att lyssna till Emma Henriksson, som har stor kunskap om flyktingkrisen och har god erfarenhet av att arbeta politiskt med migrationsfrågorna, säger Simon Olsson, ordförande för Kristdemokraterna i Sollentuna.

Mötet med Emma Henriksson är öppet för allmänheten. Efteråt vidtar årsmötesförhandlingar med Kristdemokraternas medlemmar.

Tid: Måndagen den 15 februari kl 18.00
Plats: Tintomararummet, Sollentuna bibliotek, Aniaraplatsen 2


Här är Kristdemokraternas kandidater för Sollentuna

Bert Christiansson, Eva Ireblad, Magnus Ramstrand, Sonia Lunnergård och Carlos Romero (KD).

Årsmötet för Kristdemokraterna i Sollentuna har fastställt kommunlistan för valet till fullmäktige den 14 september. På första plats återfinns kommunalrådet Magnus Ramstrand, Tureberg, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

– Jag är glad över förtroendet och ser fram emot att lyfta fram Kristdemokraterna som familjens röst i valrörelsen. Vi vill bidra till ett bättre Sollentuna genom att lyfta fram betydelsen av värderingar och kvalitet i de saker som kommunen ska syssla med, säger Magnus Ramstrand.

Kommunlistan toppas av fem personer som alla har centrala uppdrag i kommunen idag:

  • Sonia Lunnergård, vice ordförande i Socialnämnden
  • Carlos Romero, ledamot i arbetsutskottet i Barn- och ungdomsnämnden
  • Eva Ireblad, ledamot i arbetsutskottet för Vård- och omsorgsnämnden
  • Bert Christiansson, ledamot i arbetsutskottet för Trafik- och fastighetsnämnden.

Totalt finns 29 engagerade och kunniga personer på listan som representerar olika delar av samhället. Magnus Ramstrand fortsätter:

– Vi Kristdemokrater betonar starkt~betydelsen av den ideella sektorn. Jag är glad att exempelvis Fredrik Hahne, drivande ledare i Viby basket, står på vår lista. Likaså att Theresia Neve, systemvetare som rapporterat till Skanskas ledning och är ordförande i den fristående skolan Mikaelskolan, ställer upp. Sist men inte minst är det glädjande att avgående kyrkoherden Anders Roos är med. Vi Kristdemokrater betonar starkt att samfunden, oavsett religion, spelar en viktig roll i Sollentuna.

 

Här är hela listan:

1 Magnus Ramstrand

2 Sonia Lunnergård

3 Carlos Romero

4 Eva Ireblad

5 Bert Christiansson

6 Anna von Essen

7 Håkan Larsson

8 Towe Ireblad

9 Gunnar Rubensson

10 Sofi Haack

11 Seppo Karmitsa

12 Simon Olsson

13 Fredrik Hahne

14 Theresia Neve

15 Anders Roos

16 Gert Nordin

17 Irmeli Patricius

18 Jakob Forssmed

19 Ragnar Ståhle

20 Carin Lindell

21 Karl-Åke Isaksson

22 Jan Better

23 Jonas Hedman

24 Johanna Patricius

25 Ivar Lundgren

26 Gunnar Lunnergård

27 Olle Ireblad

28 Jan Fjellstedt

29 Swen Bergling


Kommunalrådet Ebba Busch till Sollentuna

Ebba Busch

På torsdag, Alla hjärtans dag den 14 februari, kommer kommunalrådet Ebba Busch till Sollentuna. Hon kommer att tala om framtidens politik och Kristdemokraternas utmaningar i kafévångingen i Sollentuna Missionskyrka kl 18.30 -19.30. Samlingen är offentlig och alla är välkomna.

– Ebba Busch är en av kristdemokraternas unga, duktiga politiker som har ett av partiets viktigare uppdrag – som kommunalråd och ansvarig för äldreomsorgen i Uppsala. Det ska bli kul att lyssna till henne och de utmaningar hon ser i den kommunala politiken och om utmaningar för Kristdemokraterna, säger Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna i Sollentuna.

Efter föredraget har lokalavdelningen sitt årsmöte.

Vill du läsa mer om Ebba? Som en uppladdning inför torsdagen kanske? Ta en titt på hennes hemsida!

Välkommen!


Ordförandebyte för Kristdemokraterna i Sollentuna

Kristdemokraterna kraftsamlar

– Efter interna diskussioner om ledningen av vårt parti, står vi nu enade bakom Göran Hägglund. Och han har fått ett starkt mandat att arbeta för en förändring så att vi blir ett tydligare kristdemokratiskt parti, sade Malin Appelgren, distriktsordförande i Stockholms län för kristdemokraterna när hon talade på årsmötet för Kristdemokraterna i Sollentuna.

Ett 20-tal medlemmar hade samlats till årsmötet. Malin Appelgren talade om en kraftsamling för den kristdemokratiska berättelsen. Hon lyfte fram behovet av de nära gemenskaperna som en kontrast till den starka fokuseringen på individen som andra partier står för.

Hon talade om den valfrihetsreform som Kristdemokraterna och Alliansen varit med och skapat i kommuner som kontrast till vänsterns agenda. Samtidigt betonade hon att som kristdemokrater är det inte bara näringslivet som ska bedriva vård och omsorg, utan den sociala ekonomin bör kunna spela en större roll. Ideella föreningar och samfund kan spela en betydligt större roll framöver, ansåg hon.

– Familjepolitiken är alltid klockren för oss kristdemokrater. Vi betonar föräldraansvaret mycket stark. En aldrig så duktig fritidspedagog kan aldrig ersätta en förälder, sa hon och fick applåder av mötesdeltarna.

På årsmötet valdes Carin Lindell till ordförande och Carlos Romero till vice ordförande. Övriga i styrelsen är Eva Ireblad, Sven Thunberg, Magnus Ramstrand, Sonia Lunnergård och Bert Christiansson. Ersättare är Swen Bergling, Anna von Essen och Robbin Hellström.

 

För ytterligare information:

Magnus Ramstrand, 073~915 21 41

Gruppledare för Kristdemokraterna i Sollentuna

 

Carin Lindell, 070~778 08 91

Ordförande för Kristdemokraterna i Sollentuna