Historisk satsning på bostäder i Sollentuna

Vår kommun är attraktiv. Befolkningen växer med ungefär 1 000 invånare varje år tack vare födelseöverskott och inflyttning. Vi kristdemokrater tycker detta är bra. Vi vill göra det möjligt för fler att kalla Sollentuna för ”hemma”. Därför behövs många nya bostäder. Vi vill nu ge vårt kommunala bostadsföretag Sollentunahem i uppdrag att fram till 2024 bygga 1 500 nya hyresrätter. Detta är en historiskt hög ambitionsnivå.
Läs mer


Vi bygger fler bostäder i ett växande Sollentuna

Sollentuna växer tack vare allt större inflyttning och höga födelsetal. Detta innebär att det behövs många nya bostäder i kommunen. För att kunna bygga 1 500 nya kommunala hyreslägenheter och samtidigt möta det ökade behovet av investeringar och underhåll av bland annat skolor, förskolor och omsorgsfastigheter kommer kommunstyrelsen besluta om att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att sälja vissa kommunala hyreslägenheter. Därtill införs en effektivare styrning av kommunens bolag. Läs merSå ska Sollentuna få fler bostäder för nyanlända

Sollentuna kommun tar ett samlat grepp på flera fronter för att få fler bostäder, som en del av att ta ansvar och välkomna nyanlända som flytt från krig och terror.

– Jag vet att det finns många i Sollentuna som gärna vill hjälpa medmänniskor som har tvingats på flykt. Jag hoppas att många ska ta chansen att hyra ut ett rum till en nyanländ och känner trygghet i detta nu när kommunen samordnar andrahandsuthyrningen, säger Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd.

Sollentunahems logotyp.I det uppdrag som kommunfullmäktige slutligen ska fatta beslut om omfattas cirka 100 lägenheter från Sollentunahems nuvarande bestånd, inköp av bostadsrättslägenheter samt uppdraget att se över att hyra bostäder av privatpersoner. Samtliga bostäder ska hyras av kommunen som i sin tur hyr ut dessa i andra hand.

– Sollentuna kommun har ålagts att ta emot och ordna boenden åt flyktingar. Då är det självklart att Sollentunahem som allmännyttigt bostadsbolag ska vara en del i våra ansträngningar att leva upp till detta. Vid sidan av det här uppdraget är det viktigt att Sollentunahem fortsätter att bygga bostäder för att möta efterfrågan i kommunen, säger Henrik Thunes (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Samtidigt som detta uppdrag genomförs fortsätter arbetet med att få till stånd fler paviljongsboenden. Inte minst arbetar kommunen med att få fram fler permanenta bostäder. För den styrande majoriteten i Sollentuna är det viktigt att motverka den bostadsbrist som råder i dag och skapa förutsättningar för alla grupper i kommunen att få en egen bostad.


Rekordmånga bostäder byggs i Sollentuna

studentbostader3

När Sollentuna kommun presenterar sitt årliga bostadsantagande visar siffrorna att det byggdes drygt 600 nya bostäder i Sollentuna under 2015. Det är den högsta siffran för bostadsbyggande hittills i kommunen.

– Jag är glad över att vi kan gå från ord till handling och leverera bostäder till familjer som vill flytta hit eller unga som vill flytta hemifrån. Det finns mer att göra – Sollentuna har inte byggt sin sista bostad än. Men vi är på rätt väg, säger Seppo Karmitsa (KD), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

Sollentuna hade under 2015 det högsta bostadsbyggandet hittills med drygt 600 nya bostäder, varav 150 studentbostäder. Bostadsbyggandet har ökat generellt de senaste åren och gått från ca 250 lägenheter per år till ca 400. Siffran för 2015 är dock preliminär.

2016 års prognos visar att kommunens pågående planer kan resultera i ca 6 500 nya bostäder fram till år 2025, främst i form av flerbostadshus. Av dessa beräknar Sollentunahem att de kommer bygga ca 100 nya bostäder per år. Utbyggnaden kommer i stor grad att ske i Edsberg, Väsjön och Tureberg, men även i Häggvik och Rotebro pågår ett arbete med förtätning.


Egen härd är guld värd

Bland de mest grundläggande behoven vi har som måste tillgodoses är att ha en bostad. Sollentuna är en attraktiv kommun och växer med över tusen nya invånare varje år. Kristdemokraterna vill bejaka denna utveckling och vi hälsar gärna nya invånare välkomna hit – vare sig de föds här eller kommer inflyttande.

Men vi vet samtidigt att det är en stor utmaning att bygga i takt med befolkningsökningen. Det senaste åren har vi fått se ett antal byggkranar resa sig över nejden men det räcker inte och vi är absolut inte nöjda.

För oss kristdemokrater är det viktigt att vi har en mångfald av bostäder – olika storlekar, olika upplåtelseformer och gärna även en spridning på standard med därtill hörande kostnad. Den bostadsform där det största utbudsunderskottet finns är hyresrätten. Jämfört med grannkommuner har det byggts mer hyresrätter i Sollentuna men det är långt ifrån tillräckligt.

För att underlätta för alla som söker en hyresrätt är det tre åtgärder vi vill prioritera. För det första ska kommunen höja sina ambitioner att det byggs fler hyresrätter. Det finns byggbar mark som inte hotar värdefulla grönområden – t ex i Silverdal, Väsjöstaden och Häggvik.

SollentunahemFör det andra bör kommunen använda tomträttsinstrumentet i större utsträckning för att stimulera byggandet av hyresrätter. Detta skulle möjliggöra en lägre kostnad för den enskilde hyresgästen jämfört med om marken säljs till högstbjudande. Självklart ska likställighet råda mellan Sollentunahem visavi privata fastighetsägare som bygger hyresrätter.

För det tredje bör Sollentunahem helt slopa kravet på att en ny hyresgäst ska ha motsvarande tre gånger hyran i nettoinkomst för att få ett kontrakt. Denna tröskel utestänger många från att efterfråga nybyggda hyresrätter. Låt den enskilde själv bestämma om man vill lägga större eller mindre andel av sin inkomst på hyran.


Sollentuna får 60 meters anläggning för backhoppning

Sollenkollen.

Sollentuna backhopparklubb har ett aktivt arbete för barn och ungdomar och har önskat en utbyggnad så att man också har en 60 meters backe för att kunna arrangera internationella tävlingar. Med en utbyggnad får Sollentuna kommun ytterligare en regional attraktion.

I majoritetens förslag till budget för år 2015 har vi tagit höjd för att kunna färdigställa hoppbacken vid Väsjön, Sollenkollen.

Magnus Ramstrand (KD)– Vi har redan i dag en av Stockholmregionens bästa skidanläggningar i Väsjöbacken, med slalombacke för allmänheten. Där tränar både vår egen och Täbys slalomklubb. Vi har stärkt backen med en så kallad Fun Park, där snowboardåkare får utmärkta träningsmöjligheter. Det visade inte minst senaste vinter-OS där en av de svenska toppåkarna som blev fyra, Sven Thorgren, har Väsjöbacken som sin träningsbacke. Nu kompletterar vi med att göra hoppbacken, som kallas Sollenkollen efter den norska förebilden Holmenkollen, mer komplett, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Stockholmsregionen är i framkant vad gäller utförsåkning. Nu tar Sollentuna kommun ett steg till att bli ännu bättre. Vi börjar nu utbyggnaden av bostadsområden kring Väsjön. I hela bostadsprojektet kommer 2 800 bostäder att rymmas. Den första etappen är kring Väsjön och gränsar således till Sollenkollen.

Carlos Romero (KD)– Det är bra att vi också färdigställer den här idrottsanläggningen. Det bidrar till att öka attraktionen i Väsjöprojektet, säger Carlos Romero (KD), ersättare i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott.

 

 

För mer information:
Magnus Ramstrand
0739-15 21 41

Carlos Romero
070-487 68 51

 


Attefallhus i fokus när Attefall drog fullt hus

attefall mars

Sollentuna kommun arrangerar med jämna mellanrum företagarlunch då en gästtalare är inbjuden. Den 19 mars var Kristdemokraternas bostadsminister Stefan Attefall gäst och talade på temat ”Regeringens åtgärder för ett ökat bostadsbyggande.

En rekordstor publik lyssnade och gavs sedan tillfälle att ställa frågor. Mest intresse rönte regeringens förslag om att förenkla byggandet för enskilda villaägare.

I korthet går detta ut på att en villaägare ska få bygga ett 25 kvadratmeter stort hus på sin tomt utan att söka bygglov. Man får dessutom bygga ut sin fastighet med 15 kvadratmeter utan bygglov och öppna två takkupor. Allt utan att belasta den kommunala beslutsapparaten och söka om bygglov.

Stefan Attefall gjorde sedan ett besök hos snickaren Sören Isaksson som har väntat på att få bygga en 25 kvadratmeter stor stuga på sin tomt. I första hand för att ha sitt kontor där, men även på sikt eventuellt kunna hyra ut den till en studerande.

– Det här är ett mycket bra förslag som ger oss valmöjligheter, säger han.

 

På bilden, från vänster: Douglas Lithborn (M), Anna-Lena Johansson (FP), bostadsminister Stefan Attefall (KD), Katarina Kämpe (Kommundirektör) och Magnus Ramstrand (KD).


Nu är det klart med 800 nya bostäder i Väsjön!

vasjon

Detaljplanen för Väsjön Mellersta har nu vunnit laga kraft i Mark- och miljööverdomstolen. Under våren påbörjar kommunen förberedande arbeten för ett nytt flerbostadshusområde som omfattar cirka 800 bostäder med beräknad inflyttning 2018.

Magnus Ramstrand (KD)– Vi lever i en expansiv region där vi vill bidra till att det byggs bostäder. Nu har vi fått ett godkännande av en av våra viktiga detaljplaner. Överklagande av detaljplaner har försenat byggstarten med många års på grund av processande i domstol. Nu kan vi gå in i skarpt läge, säger Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna i Sollentuna kommun.

Som en del i den växande Stockholmsregionen ska Sollentuna bygga och utveckla den nya stadsdelen Väsjön i Edsberg med 3 000 nya bostäder. Väsjön kommer att erbjuda ett stort urval av boende i småhus, radhus och flerbostadshus i olika upplåtelseformer. Området kommer att ha ett unikt utbud av aktiviteter och naturupplevelser i Väsjöbacken, på Edsbergs sportfält och i angränsande naturreservat och sjöar.

– Väsjöområdet kommer att bli ett av våra mest attraktiva bostadsområden med närhet till natur och idrottsanläggningar. Jag tror att området kommer att bli ett av de mer attraktiva i hela Stockholmsregionen, säger Magnus Ramstrand, ledamot av kommunstyrelsen, säger Magnus Ramstrand.

Att detaljplanen för Väsjön Mellersta vunnit laga kraft innebär att kommunen som fastighetsägare kan påbörja tävlingar för markförsäljning av de första 800 bostäderna under hösten. Bostadsbyggandet beräknas komma igång under 2016 med första inflyttning under 2018. I området kommer det även att byggas en ny skola, förskolor, äldreboende och annan service.

 


Nu byggs studentbostäder i centrala Sollentuna

De planerade studentbostäderna i Malmparken. Foto: Berg & Toll

Det är glädjande att vi nu har bestämt vilket företag som vann anbudstävlingen för att bygga våra första studentlägenheter.

– Det blir 128 lägenheter centralt i Sollentuna, vid Malmparken, alldeles intill Attunda tingsrätt, ett stenkast ifrån pendelstation Sollentuna och vår centrala busstation. Bostäderna kommer att ha bra förbindelser till alla universitet och högskolor i regionen, inklusive Uppsala, säger Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna.

Det vinnande förslaget kommer från Berg & Toll AB som planerar att bygga 128 studentlägenheter. Enligt kommunledningskontoret har Berg & Toll ”ett mycket genomarbetat förslag till högkvalitativt studentboende. Innovativt grepp att skapa en solbelyst trappa mot parken mellan det privata och offentliga. En kraftfull och välproportionerad fasad mot Malmparken som tydliggör parkrummet. Öppningar som gemensamma uterum, i alla fyra fasaderna skapar varierat mönster av storskaliga kontakter mellan utsida och insida, där insidans materialkvaliteter kommer fram.”

– Vi som arbetar politiskt för Kristdemokraterna i Stockholmsregionen vill självklart göra allt för att stärka studiemiljön i Stockholmsregionen. Det bidrar till att stärka vår region som en tillväxtregion i Europa. Detta första studentbostadsbygge är ett av många vi kommer att se till att bygga i Sollentuna, säger Magnus Ramstrand.

Bostäder för studenter är en bristvara. Så kommer det att förbli eftersom vi under 20 år byggt mindre än exempelvis våra grannländer.

Kristdemokraterna har i regeringen ansvar för bostadsfrågorna. Bostadsminister Stefan Attefall, KD, förslag att förenkla reglerna för bostadsbyggande för dem som vill bygga studentbostäder skulle avsevärt förbättra situationen. En lägre standard ska man kunna erbjuda till en lägre kostnad.

Kristdemokraterna har också aktivt arbetat för att det ska vara skattefritt att hyra ut en del av sin bostad. Det finns många stora villor i vår region som skulle kunna inrymma någon eller några mindre bostäder. Enligt beräkningar som gjorts skulle en sådan reform skapa 40 000 nya mindre lägenheter i vår region.

– Vi vill välkomna studenter till Sollentuna och i vår region medverka till att fler bostäder för studenter växer fram, säger Magnus Ramstrand.

De planerade studentbostäderna i Malmparken. Foto: Berg & Toll

De planerade studentbostäderna i Malmparken. Foto: Berg & Toll