Äldreministern hyllar hemtjänstföretag i Sollentuna

Äldreminister Maria Larsson (KD) besöker Akedo omsorg. Från vänster Gurdip Kaur, Maria Larsson, Maria Zaade och Roshanak Gholizadeh.

Akedo Omsorg rankades som det bästa hemtjänstföretaget med över tio brukare i Sollentuna kommuns kvalititetsredovisning.

Maria Zaade är grundare och verksamhetschef på företaget som idag har 120 anställda.
Hon kom till Sverige från Iran år 1987, utbildade sig till socionom och har arbetat inom kommunen i elva år. År 2009 startade hon sitt hemtjänstföretag.

– Maria Zaades företag får samma ekonomiska förutsättningar som kommunens hemtjänst, med lika många kronor per timma. Hon kon-kurrerar med kvalitet. En styrka är att Akedo erbjuder personal som talar spanska, kurdiska, finska, svenska och ytterligare ett antal språk, säger äldreminister Maria Larsson (KD).

Vinster i välfärden är en valfråga i år. V och Fi vill förbjuda aktiebolag som Akedo omsorg.

– När man likt Maria Zaade startar ett företag, tar man en risk. Då är det rimligt att företaget tar ut en vinst för att parera riskerna. Samtidigt ska vi vara ännu tydligare med att kvalitetsgranska företag som släpps in på den här marknaden, säger Maria Larsson.


Maria Larsson besökte Sollentuna o Akedo omsorg

akedo omsorg

Vår äldreminister Maria Larsson besökte i sommar Sollentuna och Akedo omsorg. Tack vare kristdemokraterna och Alliansen har Lagen om valfrihet (LOV) gjort det möjligt för VD Maria Zaade att bilda bolaget och utveckla det till det goda omsorgsföretag det är idag.

– När jag kom hit till Sverige för 20 år sedan sökte jag och fick omedelbart jobb inom hemtjänsten, berättade Maria Zaade för äldreministern. Jag jobbade vidare inom Sollentuna kommuns egen hemtjänstföretag, Solom. När LOV blev lag bildade jag företaget Akedo omsorg. Nu har vi cirka 140 anställda!

– Vi hoppas att den utveckling kristdemokraterna och Alliansen startat kan fortsätta, säger hon.

Akedo omsorg blev rankade som det bästa hemtjänstföretaget med över 10 anställda när Sollentuna kommun redovisade en kvalitetsredovisning.

– Ni har förverkligat drömmar jag hade när jag tillträdde som minister, förklarade Maria Larsson inför ledning, personal, kunder, media och några av kristdemokraterna lokalt som var bjudna till en sommarlunch.

– Vi kristdemokrater har velat skapa en äldreomsorg som är anpassad efter den enskilda personen. Vi är olika som människor med olika behov. Varför ska äldre som varit vana att bestämma och ta ansvar inte ha möjlighet att välja utförare av de hemtjänster man har rätt till?, frågade ministern retoriskt.

När det gäller debatten om vinster i välfärden som vänstern nu gör till en valfråga, sa Maria Larsson:

– När man likt Maria Zaade startar ett företag, tar hon en risk. Företaget kanske går med förlust de första åren och man jobbar som entreprenör inte en 40-timmarsvecka. Då är det rimligt att företaget måste kunna ta ut en vinst för att parera riskerna i ett företagande. Samtidigt ska vi vara ännu mer tydliga med att kvalitetsgranska de företag som släpps in på den här marknaden.

Flera av de kunder Akedo omsorg har intygade det positiva med företagets policy. Bland annat att matcha kunder och personal på bästa sätt.

– Min personal är mina pärlor, säger Maria Zaade. Men jag vet att olika människor passar olika bra ihop. Då gäller det att vara aktiv i matchningen och vi utgår alltid ifrån att kundens behov ska vara styrande.

marialarsson besöker

Eva Ireblad, kristdemokraternas representant i kommunens vård- och omsorgsnämnd, berättade om den värdighetsgaranti som nu håller på att formas där hon varit sammankallande i en arbetsgrupp.

Magnus Ramstrand, gruppledare för kristdemokraterna och Anna von Essen var också med på denna fina sommarmiddag i Akedos lolkaler.

 


Sollentunabor mötte Maria Larsson

Besök hos Maria Larsson

Den kristdemokratiska barn- och äldreministern Maria Larsson (tvåa från vänster på bilden) stod nyligen värd för ett möte med två KD-lokalavdelningar, Sollentuna och Sundbyberg, som medarrangörer. Flera inbjudna gäster som inte är medlemmar i Kristdemokraterna var också bland de drygt 30 gästerna på socialdepartementet. Bland andra representanter för Friskis & Svettis i Sollentuna – som har tio procent av kommunens invånare som medlemmar.

Tiina Oje från Friskis & Svettis i Sollentuna berättade om verksamheten och att den ännu mer vill jobba nära kommuner för att stärka de grupper som är svårare att nå. I dagarna har Forum för hälsofrämjande startats upp. I detta forum ingår representanter för den offentliga, privata och ideella sektorn. Tanken är att detta forum ska pröva förutsättningarna för överenskommelser mellan staten, kommuner och landsting, näringsliv och det civila samhället som omfattar gemensamma åtaganden inom det hälsofrämjande området.

Maria Larsson betonade hur positivt hon ser på Friskis & Svettis arbete. Hon gjorde också en snabbsummering av de olika politikområden som hon har ansvar för i regeringen. Hon lyfte särskilt det faktum att 100 kommuner deltagit i det initiativ hon tagit om ett förstärkt föräldrastöd.

Maria Saade, som kom till Sverige som flykting från Iran och startade vårdföretagen Akedo som nu har cirka 100 anställda, berättade med stort engagemang om sitt företag och lyfte fram Kristdemokraternas Lagen om valfrihetssystem, LOV, som ett stort framsteg. Lagen har gjort det möjligt för henne att starta och utveckla företaget. Maria Larsson berättade med stolthet att 63 procent av cheferna i dessa nybildade vårdföretag är kvinnor. Hon berömde Maria Saade och lovade att hälsa på företaget i Sollentuna.

Det blev sedan ett engagerat samtal kring omhändertagande av barn, om barn och ungdomar som blir spelberoende och om hur våra investeringar inte bara påverkar den fysiska miljön utan också relationer mellan människor.

Statssekreterare Jakob Forssmed, också han Sollentunabo, gjorde en genomgång av de politiska förslag som Kristdemokraterna tagit med sig in i regeringsarbetet och som resulterat i flera förändringar av det svenska samhället. Han nämnde Lagen om valfrihetssystem, fastighetsskattens avskaffande, avdragsrätten för gåvor.

En stor del av hans samtal med besökarna rörde just värderingsfrågorna i samhället och hur man kan vara konkret i vad ett samhälle tjänar på att satsa på en värderingsbaserad politik.

Avslutningsvis visade pressekreteraren Marcus Jonsson och Diana Ayoub hos Maria Larsson besökarna runt i departementet.


Barnminister Maria Larsson besökte Sollentuna

I egenskap av att vara barnminister bjöds Maria Larsson den 11 september in till en öppen samtalskväll på biblioteket i centrala Sollentuna. Tillsammans med Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin och två representanter från socialkontoret ledde Magnus Ramstrand en öppen frågestund där en engagerad publik fick tillfälle att ställa frågor och komma med egna inspel.

Det fanns en bred samstämmighet hos alla att barnens bästa är något som ständigt måste betonas och att vi hela tiden ska sträva efter att lyssna på vad barnen själva säger och själva vill.

Sollentuna kommun har nyligen beslutat att införa ett så kallat barnbokslut, något som gladde både Maria Larsson och Elisabeth Dahlin. Det är ett bra instrument för att hålla ett vakande öga på att besluten leder åt rätt håll sett med barnens ögon.


Maria Larsson hälsade på i Sollentuna

Den här veckan anordnas Turebergs kulturvecka av Svenska kyrkan. Ansvarig för kulturveckan är Lena Bernell verksamhetschef vid Turebergskyrkan. Både Sonia Lunnergård och Magnus Ramstrand från lokalavdelningen i Sollentuna fanns på plats för att lyssna. Ett engagerat samtal följde där publiken ställde en hel del frågor om vinsten i vården och kraven på uppföljningar.

– När man följer media så kan man få uppfattning att vi inte har någon bra äldrevård i det här landet. Så är ju inte fallet. Cirka 70 procent av de som använder sig av äldrevården är nöjda. De enskilda företag som finns har bidragit till att vi fått ett mer varierat utbud, sa Maria Larsson.

Ett gediget kulturprogram har skapats med viktiga debatter om miljö och vård av våra äldre. Mikael Karlsson, ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen, äldreminister Maria Larsson, KD, och Margareta Sööder, tf VD Carema är några av topparna som varit här.

Turebergs kulturvecka visar om något att kyrkan är en levande och viktig del av vårt samhälle. Tyvärr finns det ibland en beröringsskräck för religion och samfund.

– Vi Kristdemokrater har inte en sådan rädsla. Vi ser alla samfund som oerhört viktiga delar av ett väl fungerande och engagerat samhälle. Vi vill utöka samverkan mellan samfund och kommunen i de delar vi kan samverka, säger Magnus Ramstrand.

– Alla de ideella insatser som görs kan inte nog överskattas. Jag tänker på alla de körer som kyrkan driver och som vi fått prov på under veckan. Turebergs kulturvecka avslutas med att minigospel och juniorgospel har ett program – Ogräs i rabatten nu på lördag. Men kyrkan gör så mycket mer, dag ut och dag in, året om. Läxhjälp, familjestöd, ungdomsverksamhet.

Turebergs kulturvecka kommer att innebära ett överskott som ska gå till kyrkans kulturprojekt; Turebergskyrkans klockstapel.

– Vi Kristdemokrater var med och tog initiativ till att kommunen skulle stödja Turebergskyrkans klockstapel. Tillsammans med Moderaterna och Socialdemokraterna beslöt vi att stödja detta kulturprojekt med 100 000 kr. Det är vi glada för, säger Magnus Ramstrand.