Nya idrottshallar för bättre hälsa

– Det är glädjande att vara med och inviga den nya Rotebrohallen. Vi vet att behovet av att idrotta och ha en bra fritid för våra barn och ungdomar är en fråga som engagerar många föräldrar, ledare och tränare i vår kommun, säger Magnus Ramstrand, kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kristdemokraterna har ett stort ansvar för kommunens kultur- och fritidsliv genom att ha ordförandeposten i denna viktiga nämnd.

– Vi vet att trycket mot halltider är väldigt stort på grund av att kommunen växer och att allt fler i lägre åldrar vill idrotta. Vi i majoriteten ser det här behovet och har beslutat att successivt bygga fler hallar, säger Magnus Ramstrand.

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar är oroande. Vi kristdemokrater anser att om fler ungdomar får möjlighet till fysiska aktiviteter, påverkar det också den psykiska hälsan positivt.

– Vi i kultur- och fritidsnämnden har nyligen beslutat att barn som av elevhälsan får fysisk aktivitet på recept, kommer att få hjälp via ett utökat stöd till föreningslivet för dessa elever.

Skolan har en central roll när kommunen beslutar om nya idrottshallar. Dagtid är hallen vikt för skolans ändamål och eftermiddag, kväller och helger har föreningarna möjlighet att boka tider.

– Vi kristdemokrater fortsätter att jobba för att fler barn och ungdomar ska få en bra uppväxtmiljö här i Sollentuna, säger Magnus Ramstrand.


Rotebrohallen är invigd!

Magnus Ramstrand (KD) inviger Rotebrohallen.

Nu är Rotebrohallen invigd. Det är en mycket vacker hall där arkitekten betonar vikten av att en hall både är fylld av olika funktioner för de olika bollsporterna som ska använda hallen, men också är estetiskt tilltalande och höjer en hel kommundel.

– Tack vare den nya Rotebrohallen har vi möjlighet att fylla en stor del av det behov som finns inom idrottsföreningarna. Men också skolans behov kommer vi att fylla med denna hall, säger Magnus Ramstrand, KD, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, den instans i kommunen som beställt hallen.

Kommunstyrelsens ordförande, Henrik Thunes (M), betonade i sitt tal att kommunen växer och att Rotebro är en kommundel som kommer att vara med om stora förändringar. Rotebrohallen står på en grusyta som inte var särskilt väl använd.

– Den här hallen kommer att vara med och lyfta den här kommundelen, sa han.

Moa Rasmusson (FP), är ordförande trafik- och fastighetsnämnden, som ansvarat för byggnationen.

– Den här hallen kommer att vara en modell för våra idrottshallar. Den har tagits fram i nära samverkan med exempelvis föreningslivet. Det är en smart och energisnål byggnad där vi också har installerat solcellpaneler och ett sedumtak som gör att den är miljömässigt i toppklass, säger hon.


Snart invigs Nya Rotebrohallen

Rotebrohallen. Foto: Beck arkitekter

Nu på sensommaren är vår nya hall Nya Rotebrohallen klar för invigning. Den är mycket efterlängtad. Här kommer innebandy, basket, volleyboll och handboll att få riktigt bra förutsättningar. Här finns också en ganska stor aktivitetsyta som kan användas för gymnastik och annan idrott som inte kräver stora ytor.

Magnus Ramstrand (KD). Foto: Michael Folmer– Behovet av idrottshallar både i Sollentuna och hela vår region är mycket stor. Vi i den politiska majoriteten har som ambition att skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra barn och ungdomar att ha en meningsfull fritid. Vi vet också att väldigt många ungdomar är engagerade i någon av alla de idrottsföreningar som vi har i kommunen, säger Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd och ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Sällskapsdelen är bra och generös och ger ett välkomnande intryck. Här finns ett litet kök och ett klubbrum för idrottsklubbarna. Även omklädningsrummen är generösa. Dagtid kommer hallen att utnyttjas av skolorna, och eftermiddag och kvällar fylls den av föreningslivet.

– Nya Rotebrohallen kommer att skapa ett riktigt bra lyft för hela Rotebro centrum och bli en viktig del i utvecklingen av Rotebro som en av kommunens viktiga kommundelar, säger Magnus Ramstrand.

 

Foto på Nya Rotebrohallen: Beck arkitekter


Stort engagemang för nattvandring i Rotebro

Ett 50-tal nya föräldrar har engagerat sig som nattvandrare i Rotebro under den senaste veckan. Bakom satsningen ligger Tryggt och Snyggt, ett samarbete mellan Sollentuna kommun och de ideella krafterna i kommunen.

Det behövs vuxna som rör sig ute på kvällarna, Tryggt och Snyggt har därför uppmanat föräldrar att engagera sig i nattvandring.

– Vi har jobbat snabbt och vi har lyckats bra. Femtio nya fantastiska föräldrar gick med som nattvandrare under den senaste veckan. Vilket imponerande föräldraengagemang, säger Anna-Karin Sundén, brottsförebyggare i Sollentuna kommun.

Tryggt och Snyggts nattvandrare består av frivilliga vuxna som är ute och rör sig bland ungdomarna under helgkvällarna i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Magnus Ramstrand (KD). Foto: Michael Folmer– Sollentuna kommun strävar efter ett gott samarbete med civilsamhället. Jag är mycket glad över att vi har fått ett stort antal engagerade vuxna i det brottsförebyggande arbetet, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i brottsförebyggande rådet i Sollentuna.


Miljön blir bättre med mindre buller

Magnus Ramstrand (KD) med bullerskydd. (Montage)

I Sollentuna ska barn och unga få ett rent uppväxtklimat. Som vice ordförande i kommunens miljöutskott vill Magnus Ramstrand, KD, fortsätta utveckla Sollentuna så att vi bevarar balans mellan natur, stadsmiljöer och villasamhälle.

– Vi är en attraktiv kommun som varje år växer med drygt 1 000 personer. En stor utmaning för oss är buller och partiklar från vägar, järnvägen och flyget. Det är också ett pris vi får betala för att leva i en attraktiv region, ett stenkast från Stockholm city och Arlanda och Uppsala, konstaterar han.

Kristdemokraternas kommunalrådskandidat Magnus Ramstrand, är engagerad i miljöfrågorna.

– Vi arbetar intensivt med Trafikverket för att hitta kreativa lösningar på problem med buller och partiklar, säger han. Vi är nöjda med att hastigheten förbi Sollentuna kommer att sänkas till 80 km/tim och att Trafikverket provar tyst asfalt i Rotebro.

Kristdemokraterna vill få fram alternativa bullervallar på vägarna genom Sollentuna. Det finns många olika varianter inom EU, som exemplet på bilden visar. Det buller-
skyddet är från Italien.

En miljövänlig kommun satsar också mycket på det förebyggande arbetet. Kristdemokraterna vill ha naturskyddsområden som är tillgängliga även för rullatorer, barnvagnar och rullstolar. Vi vill ha en bra samverkan med föreningslivet och kommunens ideella krafter. Med en god miljö i vår kommun mår vi bättre både fysiskt och psykiskt, samtidigt som samhällets kostnader minskar.


Studentlägenheter i Rotebro ska komma först

Plan- och exploateringsutskottet i Sollentuna beslutade på tisdagen att kommunledningskontoret ska prioritera framtagandet av studentbostäder i Rotebro.

Carlos Romero (KD).– Sollentuna är, inte minst på grund av tillgången till kommunikationer, en bra kommun för studenter att bo i, säger Carlos Romero (KD), ersättare i plan- och exploateringsutskottet.

I början av 2013 beslutade plan- och exploateringsutskottet att ändra detaljplanen av Ritsalen i centrala Rotebro, detta för att möjliggöra byggandet av studentlägenheter. Enligt det beslut som utskottet nu har fattat ska planeringen av studentbostäderna genomföras parallellt med detaljplanearbetet för att möjliggöra byggstart så snart den nya detaljplanen har antagits.

– Stockholmsområdet är i stort behov av fler studentlägenheter. Sollentuna vill bidra till att fler lägenheter byggs och vi är beredda att prioritera frågan i budgeten och därmed möjliggöra att byggnationen påbörjas så snart det är möjligt, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i plan- och exploateringsutskottet.

– Inom kort kommer 128 studentlägenheter att byggas i centrala Tureberg. Vår ambition är ett studentbostäderna ska byggas nära pendeltågstationerna. Det kriteriet uppfyller även de bostäder som planeras i Rotebro, säger Per Gibson (FP), vice ordförande i plan- och exploateringsutskottet.

På sikt räknar kommunledningskontoret med att projektet ska generera ett överskott då Sollentuna kommun äger den mark som bostäderna ska byggas på. Marken ska upplåtas till annan aktör som ska genomföra byggnationen. Preliminär byggstart är halvårsskiftet 2015.

 

För mer information:
Jan Fjellstedt, politisk sekreterare
073-915 16 75