Tio år av trygghet

tryggtosnyggt

Det är tio år sedan ”Tryggt och Snyggt” drog igång i Sollentuna.

Tryggt och snyggt-arbetet är en del av kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det är ett samarbete mellan boende, föreningar, skolor, kommun, företag, polis, räddningstjänst med flera. Alla som vill bidra till att göra sitt närområde bättre och tryggare är välkomna.

Mätningar visar att den upplevda tryggheten har blivit bättre under dessa 10 år i kommunen, men det finns absolut utmaningar kvar att jobba med. Vill du som invånare vara med som frivillig så kan du kontakta kommunens kontaktcenter på tel 08-579 210 00 så lotsas du vidare.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer