• Ungdomar har svårt att nå politiker

  Över 70 procent av ungdomar anser att de har svårt eller mycket svårt att komma i kontakt med politiker, enligt en undersökning som vi fick redovisat när vi träffade Ungdomar mot rasism. Det är en oroväckande siffra som stämmer till eftertanke.

  – Särskilt oroväckande är det att så många ungdomar känner maktlöshet, säger Magnus Ramstrand.

  Vi i Sollentuna har Sollentuna ungdomsråd som är kopplat till kommunstyrelsen och som får administrativt stöd från barn och ungdomskansliet. Men utöver det två dagar per år som man anordnar för att träffa politiker och prata om angelägna frågor, möter vi sälla ungdomar i vår kommun.

  – Som ordförande i kommunstyrelsens beredning för integration och kommunikation jobbar jag en hel del med dessa frågor. En ny kommunikationspolicy kommer att tas fram och likaså en ny integrationspolicy som kommer att få namnet en policy för öppenhet och mångfald, säger Magnus Ramstrand.

  I vårt arbete i Sollentuna kring integration/inkluderings politik, fick vi i veckan ett besök av projektledaren Jenny Lundskog som under två år genomfört projektet MAKT (Mer antirasism kommunalt, tack), inom ramen för Ungdomar mot rasism verksamhet. Fem olika exempel från kommuner har sammanställts i ett häfte som kan beställas från deras hemsida. De ger konkreta tips på hur ungdomar arbetat i olika kommuner för att vara med och sätta agendan för kommunen.

  På seminariet fick Carolina Bruseman, ordförande för lokalavdelningen i Borås, berätta om hur de gjort för att stärka ungdomars delaktighet. Hur man konsekvent besökt fullmäktige och andra politiska samlingar för att göra sin röst hörd.

  – Visst skulle vi som politiker vilja se mer av kontakt med ungdomsgrupperna. Men vi måste nog ta mer konkreta steg för att möta ungdomarna där de är, säger Magnus Ramstrand.