• Vi gör om taxorna för idrottshallar och andra lokaler

  satelliten

  Sollentuna kommun har tagit fram en ny avgiftsmodell för idrottsanläggningar. Föreningar med verksamhet för personer över 65 år får sänkta hyror. Tanken är att kommunens subventioner främst ska gå till det lokala föreningslivet.

  – Vi behåller den låga taxan på 40 kr i timmen för föreningslivet som har ungdomsverksamhet, en taxa som vi haft i över 15 år nu. Däremot kommer vi att i princip följa konsumentprisindex och höja taxan i de fullstora hallarna till 50 kronor i timmen, säger Magnus Ramstrand, KD, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

  Anledningen till att kommunen har sett över regler och taxor för bland annat idrottshallar och matsalar på skolor är för att få ett mer enhetligt och tydlig system med fokus på ungdomar och seniorer. Den nya modellen innebär också att föreningar med verksamhet för personer över 65 år får sänkta hyror och hamnar på samma nivå som ungdomsverksamheten. Däremot kommer hyrorna för företag, privatpersoner och föreningar från andra kommuner att höjas.

  – Vi vet att föreningar som tar tillvara seniorernas intressen, är viktiga för att skapa förutsättningar för ett friskt åldrande. Därför kommer vi att erbjuda dem samma taxa som föreningar med ungdomsverksamhet, säger Magnus Ramstrand.

  – Kommunens uppgift är främst att stödja de lokala föreningarna, och subventionerna av lokalhyrorna är vårt absolut största bidrag till föreningslivet. De nya taxorna visar tydligt på var vårt fokus ligger, säger Niklas Roos af Hjelmsäter, kultur- och fritidschef.