• Vi ökar satsningen på skolan!

  Tegelhagsskolan i Helenelund. Foto: Bengt Bäverman/Wikimedia Commons

  Pressmeddelande
  14 maj 2014

  I dag presenterar majoriteten en satsning på skolan på 5 miljoner kronor ytterligare från och med budgetåret 2014.

  En ansvarsfull ekonomisk politik och fler sollentunabor i arbete gör det möjligt för Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna i Sollentuna att fortsätta satsa på skolan. Tidigare i år fattade vi ett beslut om en satsning på lärarnas löner på 9,5 miljoner kronor från 1 april 2014. Vi är oerhört stolta över rektorernas och lärarnas arbete. Den satsning vi nu gör på ytterligare 5 miljoner kronor redan i år skapar förutsättningar för att skolorna ska bli ännu bättre.

   

  För mer information:
  Magnus Ramstrand (KD)
  Ledamot i kommunstyrelsen
  magnus.ramstrand@sollentuna.se
  0739-152 141

  Douglas Lithborn (M)
  Ordförande i kommunstyrelsen
  Douglas.Lithborn@sollentuna.se
  0707 466518

  Anna-Lena Johansson (FP)
  1 vice ordförande i kommunstyrelsen
  Anna-lena.johansson@sollentuna.se
  0739 152206

  Maria Stockhaus (M)
  Ordförande Barn- och ungdomsnämnden
  0739 152264
  maria.stockhaus@sollentuna.se