Vi ökar satsningen på skolan!

Tegelhagsskolan i Helenelund. Foto: Bengt Bäverman/Wikimedia Commons

Pressmeddelande
14 maj 2014

I dag presenterar majoriteten en satsning på skolan på 5 miljoner kronor ytterligare från och med budgetåret 2014.

En ansvarsfull ekonomisk politik och fler sollentunabor i arbete gör det möjligt för Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna i Sollentuna att fortsätta satsa på skolan. Tidigare i år fattade vi ett beslut om en satsning på lärarnas löner på 9,5 miljoner kronor från 1 april 2014. Vi är oerhört stolta över rektorernas och lärarnas arbete. Den satsning vi nu gör på ytterligare 5 miljoner kronor redan i år skapar förutsättningar för att skolorna ska bli ännu bättre.

 

För mer information:
Magnus Ramstrand (KD)
Ledamot i kommunstyrelsen
magnus.ramstrand@sollentuna.se
0739-152 141

Douglas Lithborn (M)
Ordförande i kommunstyrelsen
Douglas.Lithborn@sollentuna.se
0707 466518

Anna-Lena Johansson (FP)
1 vice ordförande i kommunstyrelsen
Anna-lena.johansson@sollentuna.se
0739 152206

Maria Stockhaus (M)
Ordförande Barn- och ungdomsnämnden
0739 152264
maria.stockhaus@sollentuna.se


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer