Vi renoverar stall i Viby för att främja ridningen

Hästar. Foto: Gyttorp ridklubb

Nya lagkrav för hästhållning och ridverksamhet gör att anläggningen vid Sollentuna Ridklubb behöver renoveras och byggas ut. Sollentuna kommun tar över ridanläggningen med tillhörande stall för att påbörja renoveringen under 2016.

Magnus Ramstrand (KD)– Hästsporten är stor i Sollentuna bland både barn och vuxna. Detta är en riktad satsning på unga tjejers fritid och jag är glad över att vi har kunnat hitta denna smidiga lösning för att säkra fortsatt verksamhet för Sollentuna Ridklubb, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Bland annat kommer spiltor att bytas ut till boxar, ventilationen kommer att förbättras och karantänsplatser att skapas. Stiftelsen Sollentuna Ridcenter, som i dag driver anläggningen, har inte de ekonomiska förutsättningarna för att klara de investeringar som krävs. För att Sollentuna kommun ska kunna avsätta nödvändiga medel övertar kommunen ägandet av anläggningen och skriver ett nyttjanderättsavtal med Sollentuna Ridklubb. I och med att kommunen tar över ägande upplöses Stiftelsen Sollentuna Ridcenter. Trafik- och fastighetsnämnden genomför renoveringen och tillbyggnaden under 2016 och 2017.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer