• Vi tar ungas psykiska ohälsa på allvar

  Ungdomars psykiska ohälsa är något vi Kristdemokrater ser med stort allvar på. Göran Hägglund lyfte ofta fram detta under sin partiledartid. Stressen både i skolan och hemmet och fritiden ökar och vi ser i enkäter att ungdomar i skolan mår sämre idag, särskilt gäller det flickor.

  I den budget Kristdemokraterna lägger fram i riksdagen, gör vi en särskild satsning på speciallärare.
  Vi ser en framtida brist på speciallärare varför Kristdemokraterna föreslår ett Speciallärarlyft där lärare erbjuds att komplettera sin grundutbildning med en speciallärarutbildning med 80 procent av bibehållen lön.

  Satsningen som innebär att över 6 000 lärare kommer kunna utbildas till speciallärare ligger på totalt 3,2 miljarder fördelat på fyra år.

  Reformen för fler lärare och mindre klasser i de lägre klasserna som beslutades i budgeten för 2015 fortsätter med 2 miljarder kronor årligen.

  <strong>Vad gör ni för en bättre skola och hur höjer ni lärares status?</strong>
  Duktiga lärare ska ha en högre lön, varför vi införde karriärlärartjänster och fortsätter satsa på det och dessutom riktar det till utanförskapsområden.