• Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna

  Det är mycket som ska stämma för att vi ska få ihop livspusslet i en stressig vardag. Här i vår kommun Sollentuna gör KD en avgörande insats för att göra livet och vardagen betydligt tryggare och enklare för oss alla – barnfamiljer, ungdomar, människor i arbetslivet och äldre.

  – Vi fick starkt stöd från Sollentunaborna redan förra valet och har hunnit genomföra en hel del, säger kommunalrådet Magnus Ramstrand (KD).

  KD vill stärka valmöjligheter som spänner över alla generationsgränser:

  • Förskola och skola med självklar syskonförtur.
  • Privata och kommunala skolor av hög kvalitet.
  • Ännu fler möjligheter för barns idrottande. Sollentuna fotbollshall är ett bra exempel på hur vi stöttar ungdomars fysiska hälsa. Dessutom har vi seniortaxa i våra idrottshallar!
  • Sjukhusvården ska förstatligas och en större satsning görs för bättre öppettider på vårdcentraler.
  • Kultur ger guldkant på tillvaron – allt från kommunal kulturskola till bibliotek och konserter i Edsbergs slott.
  • Vi vill att föräldrar ska kunna överlämna föräldradagar exempelvis till mor- och farföräldrar.
  • Det ska vara enkelt att förbättra sin bostad när familjen växer. KD tog initiativ till Attefallshuset när Stefan Attefall, KD, var bostadsminister.