• Viktigt miljöseminarium med Anders Wijkman och Lars Thunberg

  För att lyfta upp de viktiga miljöfrågorna högre på den politiska agendan arrangerade Kristdemokraterna i Sollentuna ett miljöpolitiskt seminarium i kommunhuset torsdagen den 26 januari. Inbjudna talare var Anders Wijkman och Lars Thunberg.

  Anders är känd för den breda allmänheten efter att bland annat ha suttit två mandatperioder i EU-parlamentet. Idag fortsätter han att bedriva ett viktigt opinionsbildande arbete som vice ordförande i styrelsen för Tällberg Foundation.

  Lars Thunberg är kommunalråd för Kristdemokraterna i Helsingborg och är också ordförande i föreningen Sveriges Ekokommuner. Utifrån denna bas har han bedrivit ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att vässa miljöpolitiken i sin egen hemkommun. Ett arbete som kröntes för ett par år sedan då Helsingborg utsågs till landets bästa miljökommun.

  En röd tråd i Anders Wijkmans budskap är att vi på en global nivå måste bryta den ensidiga betoningen av BNP som enda måttet på välfärd. En tillväxt som baseras på att vi förstör skogar, odlingsbar mark, färskvatten eller som bidrar till ett instabilt klimat är ohållbar. Sverige som ett högteknologiskt och internationellt sett mycket rikt land har en nyckelroll att spela i arbetet med att hitta en väg där vi skapar en social och ekologiskt hållbar tillväxt som kommer alla länder till del.

  Lars Thunberg inledde sitt anförande med glimten i ögat och citerade Groucho Marx: ”Varför ska vi bry oss om kommande generationer – de har ju inte gjort något för oss”. Med en gedigen förankring i förvaltarskapstanken guidade han sedan publiken i hur man på lokal nivå kan göra massor för att minska miljöbelastningen. Särskilt Helsingborgs hantering av avfall imponerade på de intresserade sollentunaborna.

  Sammantaget var det en mycket givande och matnyttig kväll i miljöns tecken som gav alla församlade både nyttig kunskap och stimulerande inspiration i det fortsatta arbetet för en bättre miljö i Sollentuna.