• Årets julklapp vore anställda läkare på våra äldreboenden

  Kommunernas äldrevård måste uppgraderas. Under pandemin har vittnesmålen om bristerna i läkarvården på äldreboenden dessvärre varit många. När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskat vården av äldre med misstänkt eller konstaterad smitta konstateras att Region Västerbotten inte uppfyllt sitt lagstadgade vårdsansvar. Samtidigt har äldreboenden i kommunerna fortfarande inte rätt att själva anställa läkare, vilket motverkar den goda och nära vård som Kristdemokraterna vill se. I kommuner...

 • En ambulanssjukvård att lita på

  Ambulans

  Många inom länets ambulansvård har sagt upp sig under året och patienter tvingas allt oftare själva ta sig till sjukhus. Under hälso- och sjukvårdsnämnden den 9 december lyfte Kristdemokraterna återigen kritik mot hur ambulansvårdens besparingar drabbar patienterna. Idag fick vi gehör i nämnden för våra yrkanden att bland annat snarast utvärdera ambulanspersonalens villkor och patientsäkerheten i länet. 

  – Det är en glädjens dag för alla västerbottningar. De styrande rödgröna partierna...

 • Extra årsmöte – KD betonar regional samverkan

  Kristdemokraternas extra partidistriktsårsmöte uttalade sig under lördagen kring den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) för länet som ska gälla år 2020 – 2030. Årsmötet ansåg att många infallsvinklar har saknats i de utkast som regionen presenterat under året.

  – Från kommunernas sida är det viktigt att regionen ser att det är ute hos oss som en stor del av utvecklingsarbetet nära medborgarna faktiskt genomförs, säger Roland Sjögren, partidistriktsordförande samt kommunstyrelsens...

 • Var stolt över bönderna – köp svenskt

  Under våren har våra mataffärer under pandemin erfarit en storm av hamstrande svenskar på jakt efter toapapper, pasta och vetemjöl. Vetskapen om Sveriges minst sagt svaga självförsörjning av livsmedel gav oss en försmak på hur sårbara vi faktiskt är, den är nu nere under 50 procent.

  Sverige är bara självförsörjande på morötter, socker och spannmål. På tio år har 20 procent av betesmarken i S...

 • Inför social aktivitet på recept

  Ensamhet breder ut sig allt mer efter den senaste tidens nedstängda samhälle, besöksförbud på äldreboenden och rekommendationer att hålla avståndet till varandra. Det är förstås helt centralt att följa riktlinjerna för att skydda riskgrupper och rädda liv men det har också inneburit att många blivit alltmer isolerade.

  När vi tagit oss genom virusprövningarna är det hög tid att börja låta läk...

 • Regional utvecklingsstrategi måste ta ned huvudet från molnet

  Kristdemokrater i länets alla kommuner har genom digitala möten arbetat med, och synat, Region Västerbottens utkast för en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Tyvärr har vi funnit flera områden som saknas: alltifrån landsbygd och infrastruktur till företagande och civilsamhälle.

  Denna viktiga strategi, som ska prägla länet under en lång tid framöver, behöver därför ett rejält omtag. RUS står trots allt överordnad kommunala och regionala dokument och alla projektmedel vi söker i län...

 • Dags ta krafttag över den ofrivilliga ensamheten!

  Ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning. Ensamheten innebär en kronisk stress som sliter på kroppen och ökar risken för kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke. Det är dags vi tar detta på allvar!

  Allt fler begravs utan en enda vän eller anhörig närvarande. I Stockholm är var tionde begravning s k ”direktare” där ingen deltar vid begravningen.

  – Den ofrivilliga ensamheten drabbar många äldre som t o m tar sina egna liv i väntan på besked o...

 • Inför Geriatrisk vårdcentral (GVC) nu!

  Vården av äldre är både viktig men också komplex. Region Västerbotten har en ambition att vården för de äldre ska vara så ”sömlös” som det bara är möjligt. Men många äldre har många olika kontakter med sjukvården och hamnar ofta mellan stolarna mellan de två huvudmännen regionen och kommunerna.

  25 % av vården bedrivs i kommunernas regi sedan vi fört över hemsjukvården. Därför är samarbete mellan kommun och regionen ett måste och behöver utökas ytterligare för vårdtagarnas bästa.

  Läs mer
 • Klarar Lycksele att upprätthålla vården i sommar?

  Sommaren ställer ofta vårdapparaten på prov när vår personal ska ha sin sommarledighet. Lycksele lasarett är inget undantag.

  Med hjälp av chefer/koordinator som gör sitt allra bästa har man löst sjuksköterskebristen i sommar framför allt vid kirurgkliniken.

  – Vår personal i Lycksele är fantastisk att samarbeta och hitta bra lösningar som gagnar patienterna. Men jag är orolig när det kommer till hösten och verksamheten ska igång igen. Hur klarar vi personalförsörjningen vid...

 • Dags att också politiken i regionen ska spara?

  Regionens ekonomi blöder. Regiondirektören har lagt ett sparförslag. Då måste man se över alla kostnader stora som små. Eftersom Västerbotten till ytan är ett stort län blir det ett antal hotellnätter bokade varje år.

  – Det är dags att politiken också drar sitt strå till stacken och börjar se över sina kostnader. Det kan inte bara vara sjukvården som ska spara. Att se över hotellbokningar och göra en bättre upphandling är en första och enkel åtgärd som kan spara pengar över året,...