Här får Meetha Jansson Vitsippspriset 2013

I går fick Meetha Jansson ta emot Vitsippspriset vid en ceremoni i Sollentuna centrum. Hon får priset av Kristdemokraterna i Sollentuna för sitt engagemang för barn och unga i Sollentuna kommun med särskilda behov. Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd i Stockholms stad, delade ut priset eftersom den planerade prisutdelaren David Lega hade blivit sjuk.

Så här löd motiveringen:

Meetha Jansson är förälder till ett barn med särskilda behov. Detta har gett henne erfarenheter av att bland annat vara simlärare, skidlärare, ledsagare, vare med på rullstolsmaraton, fixa serviceboende, arrangera danskvällar och dra igång ett musikcafé.

Det är människor som Meetha som lyser upp vardagen och visar oss andra att alla kan göra något för någon annan. För detta brinnande engagemang vill Kristdemokraterna i Sollentuna ge Meetha Jansson Vitsippspriset år 2013.

 

Meetha Jansson tar emot Vitsippspriset 2013.

Meetha Jansson tar emot Vitsippspriset 2013. På bilden syns Carin Lindell, ordförande för Kristdemokraterna i Sollentuna, Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna i Sollentuna, Meetha Jansson med sonen Klas samt prisutdelaren Ewa Samuelsson, biträdande socialborgarråd i Stockholms stad.


Kommuner samarbetar för bättre möjligheter att idrotta

Regionala idrottsanläggningar och gemensamma upphandlingar ger plats för fler utövare, större publik och lyfter fram bortglömda idrotter. Ja, så skrev Magnus Ramstrand (KD) tillsammans med 14 andra kommunföreträdare i Dagens Samhälle förra veckan.

– I vår politiska plattform har vi sagt att vi ska samarbeta över kommungränserna i vår region. Det är viktigt att vi värna skattebetalarnas pengar och utnyttjar våra investeringar så bra som möjligt. När vi exempelvis i Sollentuna nu bygger en friidrottshall, är det rimligt att vi samverkar med våra grannkommuner för att utnyttja den så mycket som möjligt, säger Magnus Ramstrand.

Han ser nu fram emot att ännu mer kunna samarbeta i Stockholmsregionen.

– Vår skidbacke Väsjöbacken är också en regional anläggning som drar besökare från många olika delar av länet. Likaså de skidspår som finns på Bisslingen och vår skridskobana på Norrviken, säger Magnus Ramstrand.


David Lega delar ut Kristdemokraternas vitsippspris

Den 22 oktober har vi stoltheten att få hjälp av Kristdemokraternas andre vice partiledare och kommunalråd i Göteborg David Lega. Han kommer att dela ut Vitsippspriset 2013 i Sollentuna Centrum.

Vitsippspriset delas ut av Kristdemokraterna till någon som har gjort något extra för att göra Sollentuna till en bättre kommun att leva i och som förtjänar att lyftas fram som en bra förebild. Årets mottagare heter Meetha Jansson och får priset för sitt mångåriga engagemang för barn med särskilda behov. Det nystartade musikcaféet ”Eldqvarn” är bara ett av många exempel. Priset består av ett diplom, en summa pengar (1 000 kronor) och framför allt äran.

David Lega (KD)Prisutdelaren David Lega har en bakgrund som elitsimmare och har bland annat 14 världsrekord och 3 VM-guld på sin meritlista. Efter simkarriären har han arbetat som föreläsare och entreprenör. Han har också ett politiskt engagemang och är kommunalråd i Göteborg och andre vice ordförande för Kristdemokraterna. Här kan du läsa mer om David Lega.

Alla är välkomna att vara med vid prisutdelningen inne i Sollentuna centrum den 22 oktober kl 18.00.

För mer information:
Jan Fjellstedt, politisk sekreterare
073-915 16 75


Lokal värdighetsgaranti – för ett värdigt liv

EvaCarinmfl

Vård- och omsorgsnämnden har infört lokala värdighetsgarantier som talar om vad du kan förvänta dig när du får insatser från hemtjänsten. Värdighetsgarantierna gäller för alla som har hemtjänst oavsett ålder och utförare.

– Jag är väldigt glad över att vi nu har lyckats formulera värdighetsgarantierna inom hemtjänsten. Syftet med dessa är att ge ett mervärde för de invånare som får hemtjänst i Sollentuna, säger Eva Ireblad (KD).

Som grund till arbetet är de nya bestämmelser, från januari 2011, i socialtjänstlagen som tydliggör att äldreomsorgen ska utformas så att äldre får möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Bestämmelserna tydliggör också att äldre så långt det är möjligt ska kunna välja när och hur stödet ska ges.

Arbetsgruppen bestående av politiker från vård- och omsorgsnämnden och tjänstemän från vård- och omsorgskontoret har arbetat utifrån äldreplanens fem områden för värdighetsgarantierna: Ett aktivt och socialt liv, Inflytande och självständighet, Trygghet, Bemötande samt God vård och omsorg. Exempel på garantier som utlovas är rätten till en kontaktperson, att få välja mellan två maträtter samt möjligheten att delta i kommunens förebyggande verksamheter.

– De lokala värdighetsgarantierna för hemtjänsten är en viktig del av vård- och omsorgsnämndens visions- och strategiarbete för framtidens äldreomsorg.

Vi vill säkerhetsställa god uppföljning och hög kvalité inom hemtjänsten. Med värdighetsgarantierna blir det enklare för våra invånare att åskådliggöra eventuella fel och brister för oss, säger Björn Karlsson(M), ordföranden i vård- och omsorgsnämnden.

Eva Ireblad (KD), Gun-Lis Roos (FP) och Carin Lindell (KD) kommer under hösten att besöka kommunens hemtjänstutförare och informera om värdighetsgarantierna.

De lokala värdighetsgarantierna för hemtjänsten finner du på Sollentuna kommuns webbplats. Du kan också hämta broschyren i kommunens reception eller, inom kort, på olika seniorträffar.


Sikte på framtiden efter Kristdemokraternas riksting

Sonia Lunnergård och Magnus Ramstrand var Sollentunas bidrag när Kristdemokraterna samlade ett 300-tal engagerade medlemmar i Karlstad för sitt riksting. Bland de hundratals förslag som debatterades och beslutades fanns framför allt de som handlade om barn och unga.

Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i. Vi i Kristdemokraterna i Sollentuna försöker göra vår del för att det ska bli verklighet. Vi sätter barnen först med fler stödjande åtgärder för familjer, satsningar för att fler elever ska klara skolan och åtgärder för att få in fler unga på arbetsmarknaden.

Magnus Ramstrand var delegationsledare för Stockholms läns distrikt. Han sammanfattar intrycken från rikstinget på sin blogg.

Här kan du läsa besluten om barns och ungas uppväxtvillkor i sin helhet.

Här är Sonia Lunnergård (till vänster) och Magnus Ramstrand på plats i Karlstad tillsammans med Uppsalas ”kommunpamp” Ebba Busch Thor, som på rikstinget valdes in i partistyrelsen:

Sonia Lunnergård, Ebba Busch Thor och Magnus Ramstrand på Kristdemokraternas riksting.