Miljön blir bättre med mindre buller

Magnus Ramstrand (KD) med bullerskydd. (Montage)

I Sollentuna ska barn och unga få ett rent uppväxtklimat. Som vice ordförande i kommunens miljöutskott vill Magnus Ramstrand, KD, fortsätta utveckla Sollentuna så att vi bevarar balans mellan natur, stadsmiljöer och villasamhälle.

– Vi är en attraktiv kommun som varje år växer med drygt 1 000 personer. En stor utmaning för oss är buller och partiklar från vägar, järnvägen och flyget. Det är också ett pris vi får betala för att leva i en attraktiv region, ett stenkast från Stockholm city och Arlanda och Uppsala, konstaterar han.

Kristdemokraternas kommunalrådskandidat Magnus Ramstrand, är engagerad i miljöfrågorna.

– Vi arbetar intensivt med Trafikverket för att hitta kreativa lösningar på problem med buller och partiklar, säger han. Vi är nöjda med att hastigheten förbi Sollentuna kommer att sänkas till 80 km/tim och att Trafikverket provar tyst asfalt i Rotebro.

Kristdemokraterna vill få fram alternativa bullervallar på vägarna genom Sollentuna. Det finns många olika varianter inom EU, som exemplet på bilden visar. Det buller-
skyddet är från Italien.

En miljövänlig kommun satsar också mycket på det förebyggande arbetet. Kristdemokraterna vill ha naturskyddsområden som är tillgängliga även för rullatorer, barnvagnar och rullstolar. Vi vill ha en bra samverkan med föreningslivet och kommunens ideella krafter. Med en god miljö i vår kommun mår vi bättre både fysiskt och psykiskt, samtidigt som samhällets kostnader minskar.


Samfunden – en god kraft i samhället

Sollentuna kyrka. Foto: "Larske"/Wikimedia Commons

Samfunden i Sollentuna är viktiga för ett gott samhälle. Tyvärr finns ibland en beröringsskräck från politiker gentemot samfunden. Jämför hur vi exempelvis ser idrottsföreningar eller kulturföreningar som goda krafter i samhället. Men inte samfunden.

Vi kristdemokrater har en positiv syn på samfunden och vill ge dem goda möjligheter att växa och utvecklas. Efter att under många år det statliga stödet till trossamfunden legat still, har Alliansregeringen på initiativ av Kristdemokraterna, ökat stödet.

Samfunden bidrar inte bara med stunder av andakt, utan en bredd av kultur exempelvis inom sång och musiklivet. Allt ifrån Rockskolan i Rotebrokyrkan, till Sjung i Sollentuna i Pingstkyrkan och Svenska kyrkans olika gospelkörer. Utöver detta pågår ett långsiktigt arbete för att hjälpa människor. Det kan handla om familjerådgivning, stöd till utsatta barn och ungdomar, gåvor till enskilda familjer som inte får ihop sitt dagliga bröd, stöd till kvinnojouren.

När romerna slog läger i kommunen var diakoner i Svenska kyrkan på plats, härbärget Udden i Helenelund som drivs på kristen grund, gav skydd. När det gäller integration fyller kyrkor och samfund en viktig funktion. Många som byter land får i samfundens gemenskap en väg in i samhället. Det internationella inslaget i Sollentuna har gjort att medvetenheten om religionens roll har ökat. Något vi måste förhålla oss till.

I höstens val är det tydligt att Kristdemokraterna är enda parti med en tydlig koppling till den kristna etiken. Alla som ställer upp för Kristdemokraterna är inte troende. Vi är inget religiöst parti – partipolitik och religion ska hållas isär. Vi Kristdemokrater vill ha en sekulärt styrd kommun men bygger stolt vår politik utifrån den kristna människosynen och etiken.