Inför en äldreboendegaranti för alla över 85 år

Omsorg om äldre.

Det är dags att garantera äldre som känner otrygghet och ensamhet i sitt hem en plats på äldreboende. Kristdemokraterna vill med utgångspunkt i den värdegrund som vi infört inom äldreomsorgen ta nästa steg och utforma en boendegaranti för dem som är över 85 år gamla.

Det innebär att man själv får bestämma och bara vetskapen om att det ska finnas en plats på äldreboende när man upplever att man behöver det kommer att öka tryggheten för äldre.

Vi lever allt längre och de flesta är också friska allt längre upp i åldern. Det är en stor framgång för välfärdsstaten Sverige. Men med stigande ålder ökar ohälsan liksom risken för ensamhet. De flesta kommunerna väger in detta i bedömningen av omsorgsbehovet, men det finns även exempel på motsatsen.

Ansökan om en plats är en oviss process med risk för avslag och överklagande kanske i flera led. För en person i hög ålder är det en orimlig påfrestning. Därför vill Kristdemokraterna införa en äldreboendegaranti.

Magnus Ramstrand. Foto: Michael FolmerMagnus Ramstrand (KD)
gruppledare


Nu kan pensionärer ta bussen till Järvafältet

Bögs gård på Järvafältet. Foto: Udo Schröter/Wikimedia Commons

Kristdemokraterna och övriga majoriteten i Sollentuna kommun har beslutat att stödja en ny buss för att hjälpa människor att ta sig till vacker natur i vår närhet. Under fem onsdagar, med start den 27 augusti, kan du som pensionär ta en buss mellan Edsvik, Sollentuna centrum och Bögs Gård på Järvafältet. 

På initiativ av pensionärsorganisationerna i Sollentuna startar nu Sollentuna kommun en lokal busslinje mellan Edsvik, Sollentuna Centrum och Järvafältet. Busslinjen är ett pilotprojekt som kommer att pågå under fem onsdagar i syfte att knyta ihop Edsvik med Bögs Gård och öka tillgängligheten till Järvafältet.

Varmt välkommen att följa med på premiärturen den 27 augusti då även lokala politiker är på plats. Bussen avgår från Edsvik kl. 11.00 och från Sollentuna Centrum kl. 11.10. (Anmäl dig till ingrid.roman@sollentuna.se)

Magnus Ramstrand. Foto: Michael Folmer– Vi inom majoriteten tycker att det är ett intressant pilotprojekt vi nu tillsammans med pensionärsorganisationerna lanserar för att knyta ihop Edsvik med Järvafältet. Blir detta en succé får vi utvärdera och se hur vi går vidare, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

De onsdagar som är aktuella är förutom den 27 augusti också 3, 10, 17 och 24 september. Priset för turen är 20 kronor.

– Våra pensionärer kom med idén och det är självklart att vi stödjer en så god tanke. Det gör det möjligt för många äldre som har svårt att uppleva naturen att göra det under några, förhoppningsvis, sköna höstdagar, säger Björn Karlsson (M), ordförande i Sollentuna pensionärsråd (KPR).

Arrangörer är RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap, PRO, Pensionärernas riksorganisation och SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Bussturerna genomförs av med stöd av Sollentuna kommun.

 


Mer idrott i skolan förbättrar resultaten

Flicka gör gymnastikövning under idrottslektion. Foto: Bongoman/Wikimedia Commons

Med mer fysisk aktivitet i skolan förbättras både hälsan och skolresultaten. Barn som rör på sig varje dag lär sig mer. Daglig fysisk aktivitet ger även positiva effekter som bättre trivsel och färre konflikter. Därför är ett av våra mål för en bättre skola att det ska vara fysisk aktivitet på schemat varje dag.

Tack vare Kristdemokraterna föreslår regeringen nu mer skolidrott. Vi vill utöka antalet idrottstimmar från 500 till 600 i grundskolan och att det preciseras hur timmarna fördelas mellan årskurserna. Det är ett steg på vägen för att ha fysisk aktivitet på schemat varje dag.

Kristdemokraterna vill också höja kunskaperna i svenska. Att kunna läsa är en förutsättning för all annan inlärning i skolans ämnen. Därför vill vi införa mer lärarledd undervisningstid med fokus på läsning och läsförståelse.

Skolan ska ge kunskap för arbetslivet men också bildning för hela livet. Vi vill fortsätta stärka den svenska skolan och stötta familjen. Trygga familjer ger goda förutsättningar för barnen att klara skolan och rustas inför livets utmaningar.

Magnus Ramstrand (KD). Foto: Michael FolmerMagnus Ramstrand (KD)
Gruppledare
Ordförande, kultur- och fritidsnämnden

 


Vi vill att Sollentuna blir Sveriges bästa idrottskommun

I Sollentuna ska barn och ungdomar få möjlighet att växa.

Tack vare många starka idrottsföreningar och ett stort antal ideella ledare, i kombination med god ekonomi i kommunen som tillåter satsningar på nya hallar, är Sollentuna en av de bästa idrottskommunerna i landet. Som ordförande för kultur- och fritidsnämnden har
Magnus Ramstrand (KD) ett viktigt uppdrag.

Magnus Ramstrand (KD) vid Sollentunavallen.– Vi har under den här mandatperioden gjort stora insatser för barn, ungdomar och seniorer, säger han. En tillfällig friidrottshall är invigd vid Mässområdet, Häggvikshallen har renoverats och en boulehall har invigts. En fullstor idrottshall i Rotebro håller på att byggas och likaså räknar vi med att ett fotbollstält kommer att stå klart på Norrvikens IP under 2014.

Kristdemokraterna vill att Sollentuna ska vara en av landets bästa kultur- och fritidskommuner.

– Vi har unika förutsättningar, säger Magnus Ramstrand. Inte minst med tre naturskyddsområden och ett fjärde på gång i Tegelhagen/Silverdal. Familjer som flyttar hit frågar i regel två saker: Är skolorna bra och finns det mycket att göra på fritiden
för våra barn och ungdomar? På båda frågorna svarar jag JA! Vi vet hur bra unga mår av att röra sig och vill att ännu fler ska vara engagerade i Sollentunas föreningsliv, säger Magnus Ramstrand.


”Hjälp – jag är kristdemokrat!”

Kristdemokraternas logotyp, läskigt format.

När SOM-institutet gjorde en undersökning av vilket parti som låg närmast väljarnas innersta värderingar och prioriteringar fick Kristdemokraterna cirka 12 procent.

”Hjälp – jag är Kristdemokrat” hör jag folk i min omgivning säga när de gjort diverse partitester. Hur kan det komma sig att så många attraheras av kristdemokratisk politik, men inte av Kristdemokraterna?

Personligen tror jag fördomar hindrar många från att välja partiet. Kristdemokraterna har en historia som byggt upp fördomar, främst inom tre områden:

Inställning till homosexuella. Partiet har en självklar inställning att politiker inte ska in i sängkammaren och ha synpunkter på vilka val människor gör. Alla ska respekteras för den hen är. Kristdemokraterna vill ha en civil lagstiftning som tar ifrån kyrkan vigselrätten. De par som vill gifta sig gör det formella avtalet inför en borgerlig vigselförrättare. Sedan är det upp till paret om de vill bekräfta sitt förhållande i en kyrka, en moské eller synagoga eller ute i naturen.

Abortfrågan. Många tror inte att vi ställer upp på den svenska abortlagstiftningen, vilket vi gör. Kvinnan ska respekteras för de val hon gör. Vi problematiserar dock frågan och anser att vi har två skyddsvärda individer att ta hänsyn till. Därför vill vi göra allt för att få ner antalet aborter. De förebyggande insatserna ska vara omfattande.

Ordet Kristdemokrater. ”Jag är inte religiös och jag är inte döpt” är reaktioner kristdemokrater möts av och därför kan man inte stödja Kristdemokraterna. Man tror partiet skulle vilja ”omvända” människor, eller införa någon slags religionstvång. Men vi skiljer på religion och partipolitik, de har olika kompetensområden. Vi kristdemokrater vill ha en sekulärt styrd kommun men bygger stolt vår politik utifrån den kristna människosynen och etiken.

Inför höstens val önskar jag att fler gick på sina innersta värderingar om vad som är viktigt att prioritera. Du kanske också är kristdemokrat!

Magnus Ramstrand (KD) Foto: Michael FolmerMagnus Ramstrand (KD)
Gruppledare


Så här vill vi göra Sollentuna till en kommun för hela livet

Skatepark i Sollentuna.

Kristdemokraterna i Sollentuna vill att Sollentuna ska vara den bästa kommunen att växa upp i. Men vi vill också göra vår kommun bättre för andra delar av livet. Det övergripande målet är att skapa ett samhälle med en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, oavsett bakgrund och egna förutsättningar.

Låt barnen komma först
• Höjd maxtaxa ger mer resurser för att
få mindre barngrupper i förskolan
• Inrätta en familjecentral i Helenelund
• Barnperspektiv på all samhällsplanering
• Mer ekologisk mat på förskolor

En skola för livet
• Håll fast vid fokus – Sollentuna ska ha Sveriges bästa skola
• Låt lärare vara lärare – inget detaljstyrande från politiken
• 24-timmars garanti för kontakt med elevhälsovården
när själen gör ont
• Upprätta ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och mentor

För en aktiv fritid
• Ett utomhusbad i närheten av sim- och sporthallen
• Fler hallar – bl a i Viby, Tureberg/Töjnan och Helenelund
• Utveckla skolans samarbete med kultur och fritid
• Fortsätt förädla Edsviksområdet – alla sollentunabors gröna vardagsrum

När du är i arbetslivet
• Fortsätt mot målet att Sollentuna ska ha Sveriges bästa företagsklimat
• Mer utbyggd kollektivtrafik och separerade cykel- och gångbanor
• Oförändrad, låg kommunal skatt – skärp krav på upphandlingar
• Fortsatt förtätning av bostäder kring pendeltågstationerna

Vid utmaningar i livet
• Kommunen ska vara en förebild och anställa fler med
funktionsnedsättning
• Långsiktigt stöd till de jourer som arbetar med våldsdrabbade
• Droger ska motarbetas och missbrukare ska stödjas
• Fortsatt mottagning av ensamkommande flyktingbarn

På livets höst
• Ökad friskvård genom kultur och aktiv fritid
• Värna små lokala välfärdsföretag – de ökar mångfalden
• Öka stödet till anhörigvårdare
• Slopad biståndsbedömning i hemtjänsten från 85 år

 

Här kan du läsa hela vårt kommunprogram >>


Äldreministern hyllar hemtjänstföretag i Sollentuna

Äldreminister Maria Larsson (KD) besöker Akedo omsorg. Från vänster Gurdip Kaur, Maria Larsson, Maria Zaade och Roshanak Gholizadeh.

Akedo Omsorg rankades som det bästa hemtjänstföretaget med över tio brukare i Sollentuna kommuns kvalititetsredovisning.

Maria Zaade är grundare och verksamhetschef på företaget som idag har 120 anställda.
Hon kom till Sverige från Iran år 1987, utbildade sig till socionom och har arbetat inom kommunen i elva år. År 2009 startade hon sitt hemtjänstföretag.

– Maria Zaades företag får samma ekonomiska förutsättningar som kommunens hemtjänst, med lika många kronor per timma. Hon kon-kurrerar med kvalitet. En styrka är att Akedo erbjuder personal som talar spanska, kurdiska, finska, svenska och ytterligare ett antal språk, säger äldreminister Maria Larsson (KD).

Vinster i välfärden är en valfråga i år. V och Fi vill förbjuda aktiebolag som Akedo omsorg.

– När man likt Maria Zaade startar ett företag, tar man en risk. Då är det rimligt att företaget tar ut en vinst för att parera riskerna. Samtidigt ska vi vara ännu tydligare med att kvalitetsgranska företag som släpps in på den här marknaden, säger Maria Larsson.


Aktiva äldre ska må bra i Sollentuna

Magnus Ramstrand och aktiva seniorer vid utegymmet vid Edsviken. Foto: Michael Folmer

Kristdemokraterna vill att det förebyggande hälsoarbetet i kommunen ska vara starkt och tillgängligt för alla.

Magnus Ramstrand, KD, har som ordförande i kultur- och fritidsnämnden varit med och invigt tre utegym, en boulehall, en tillfällig friidrottshall, tagit första spadtaget till en ny friidrottshall och tillsammans med majoriteten också beslutat om en fullstor hall i Rotebro.

– Det är glädjande att vi nu kan erbjuda utegymmet vid Segeludden, säger han. Det är inspirerande att se Sollentunabor i alla åldrar träna vid strandkanten.

– Jag kan inte nog betona de ideella personernas betydelse för att skapa gemenskap, och alla anhöriga som gör ett jättejobb. De är värda all uppmuntran vi kan ge, säger Magnus Ramstrand.

Utegym främjar en hälsosam livsstil för alla. Det friska åldrandet handlar för Kristdemokraterna bland annat om ett bra förebyggande arbete. I Sollentuna finns bland annat seniorträffar, seniorgympa och internetkafé. Ideella föreningar är med och stöder en meningsfull fritid. Kristdemokraterna har varit pådrivande i arbetet med en värdighetsgaranti inom hemtjänst och äldreomsorg.

– Värdighetsgarantin sätter ribban på vad vi som kommun åtar oss att leverera. Vi kristdemokrater vill att alla kommunala tjänster ska levereras med tjänstegarantier. Det skapar tryck i kvalitetsarbetet, säger Magnus Ramstrand.


Sollentuna får SM i friidrott

Magnus Ramstrand (KD) vid Sollentunavallen.

I dag berättar kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus Ramstrand (KD) i Vi i Sollentuna att de svenska mästerskapen i friidrott 2016 kommer att äga rum i vår kommun. Turebergs Friidrottsklubb arrangerar tävlingarna på Sollentunavallen.

Kultur- och fritidsnämnden har de senaste åren satsat på att rusta upp löparbanorna och omklädningsrummen vid Sollentunavallen. En ny inomhusarena byggs och beräknas stå färdig 2015.

– Jag tror att det har hjälpt oss att få det här arrangemanget eftersom det signalerar att vi är en kommun som satsar på idrotten, säger Magnus Ramstrand till Vi i Sollentuna.

Turebergs FK hoppas enligt tidningen på 2 000 till 4 000 besökare per dag under tävlingarna. Kommunen stöttar förutom med personal och lokaler genom ett föreningsbidrag på en halv miljon kronor.

– Det betyder att mycket för kommunen att ha den här typen av arrangemang eftersom det visar att vi är en framåt kommun som satsar på ungdomar och idrott, säger Magnus Ramstrand.

 

Faksimil från Vi i Sollentuna den 8 augusti 2014.En längre artikel om SM i friidrott finns i den bläddringsbara versionen av Vi i Sollentuna (sid 6) >>


Så vill vi göra Sollentuna till en bättre miljökommun

Båt vid sjö. Kristemokraterna värnar miljön.

För att barn och unga ska få ett rent uppväxtklimat i Sollentuna har vi massor av förslag för miljön. Här kan du se ett urval, fördelat på olika politikområden.

Förskola
• Höjd maxtaxa med 100 kr ger ekonomiskt utrymme för mindre barngrupper
• Barnvagnsstigar i naturmarken
• Varje kommunal förskola ska ha giftfri profil
• Ekologisk och närodlad mat ska prioriteras på alla förskolor
• Garanterad utevistelse för barnen i naturen

Skola
• Ekologisk och närodlad mat ska prioriteras på alla skolor
• Idrott och rörelse i skolan – pröva Bunkeflomodellen
• Mer resurser till elevhälsovården – inga väntetider kan accepteras
• Trygghetsvandringar ska göras på alla skolor
• Upprätta ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och personal

Seniorer
• Alla äldreboenden ska ha en ”sinnenas trädgård”
• Ekologisk och närodlad mat ska prioriteras på äldreboenden
• Mer kultur i äldrevården ger mindre behov av medicin
• Rullatoravstånd till grönområden
• Utegym i alla kommundelar

Boende
• Bygg inte på Näckan och andra närnaturområden men förtäta kring pendeltågsstationerna
• Barnperspektivet ska prägla all planering – det som är bra för barn är bra för alla
• Blanda bostäder, service och arbetsplatser med promenadstaden som förebild
• Hårda men enhetliga regler för energieffektvitet ger klimatsmarta hus
• Bygg Väsjöstaden med målet att den ska vara klimatneutral, utnyttja exempelvis solenergi

Cykelbana.

Trafik
• Prova nya transportsystem, exempelvis linbana från Häggvik till Väsjöstaden
• Utbyggt nät av cykelvägar, exempelvis till Danderyd via Sjöberg
• Sydlig entré på stationerna i Häggvik och Helenelund och nattrafik på pendeln
• Optimera busslinjerna så att barnfamiljer/seniorer kan välja buss istället för bil
• Fler infartsparkeringar i Rotebro, Häggvik och Helenelund

Energi och avfall
• Öka antalet fraktioner som sorteras ut, följ Helsingborgs exempel
• I dialog med FTI införa fler återvinningsstationer,
max 500 meters avstånd för den enskilde
• Kommunen ska initiera ett pilotprojekt där avloppsvattnet
renas från läkemedelsrester
• Sollentuna energi ska fortsätta vara ett kommunalägt
bolag som enbart säljer miljövänligt producerad energi
• Mikroproduktion av el, t ex genom solceller, ska kunna säljas
till Sollentuna Energi

Luft och vatten
• Bättre buller- och partikelskydd längs hela E4
• Sänkt hastighet och tyst asfalt genom hela
kommunen på E4
• Ställ högre krav på trafikoperatörerna – dagens
skramlande Uppsalatåg måste rangeras ut
• Fler miljöinspektörer för att alla miljöfarliga
verksamheter ska få tätare besök
• Bygg en strandpromenad längs Edsviken och använd den som ett tak för rening av dagvatten