Vi laddar för Första maj!

Ebba Busch Thor (KD)

Kristdemokraterna firar 1 maj i Uppsala med en manifestation under parollen ”Familjen först”. Vår nyvalde partiledare Ebba Busch Thor förstamajtalar.

– Kristdemokratin behövs i en tid som vår – det är övertygelsen som bär mitt politiska engagemang. En politik som ser och tar tillvara varje människas okränkbara värde, underbara olikheter och ger utrymme för alla människor att påverka sitt eget liv är kärnan i den kristna människosyn som bär vårt parti. Därför tror jag inte på politiska ovanifrånlösningar.

Vänsterregeringen vill begränsa familjernas självbestämmande. Regeringens förslag om att ytterligare tvångskvotera föräldraförsäkringen och avskaffa vårdnadsbidraget
talar sitt tydliga språk: Mer makt åt politiker – mindre åt föräldrar. 1 maj-manifestationen för familjen brukar vara ett event som samlar många hundra deltagare varje år. Även i år åker kristdemokrater från Sollentuna för att delta i detta speciella 1-majtåg.

– Det är en viktig manifestation kring det faktum att familjen, den lilla gemenskapen, är samhällets viktigaste byggsten. Vi kristdemokrater i Sollentuna har ett fokus på föräldrarnas centrala roll både i förskola och skola och i det förebyggande arbetet. Nu gläds vi också över att vi och övriga i majoriteten har beslutat om en ny familjecentral i Edsberg, säger Magnus Ramstrand kristdemokratiskt kommunalråd i Sollentuna.

Ebba Busch Thor talar under finalmötet i Odinslund kl 14.00.

 

 


Kollektivtrafiken är viktig för Sollentunas utveckling

Pressmeddelande
27 april 2015

På dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att besvara en remiss från Storstockholms Lokaltrafik (SL) angående kommande trafikförändringar. För Sollentunas del kommer detta att innebära nedskärningar i såväl trafiken som kvalitén. Den styrande majoriteten, Nya Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, ser med oro på denna utveckling.

– Vi vill också särskilt lyfta fram vikten av att kollektivtrafiken måste finnas på plats i god tid när Väsjöstaden börjar byggas. De som flyttar in i vår nya kommundel ska kunna lita på att kollektivtrafiken finns och fungerar väl, säger kommunalrådet Magnus Ramstrand (KD).

– Vi förstår att SL står inför stora utmaningar och deras verksamhet måste självklart skötas enligt god ekonomisk hushållning. Kollektivtrafiken är dock ett viktigt medel för att Sollentunaborna ska kunna ta sig till både arbete och skola och därför är det avgörande med såväl god turtätheten, som förbättrad tvärtrafik, säger Douglas Lithborn(M), ordförande i kommunstyrelsen.

– Vår ambition är att ett bättre utbyggt cykelvägnät och en attraktiv kollektivtrafik ska medverka till att Sollentunas klimatavtryck kan minska. Det ska vara enkelt att lösa sitt vardagspussel utan att behöva vara tvungen att använda bilen varje gång, säger kommunalrådet Anna- Lena Johansson (FP).

 

För mer information:
Magnus Ramstrand (KD)
Kommunalråd
magnus.ramstrand@sollentuna.se


Sollentuna startar daglig verksamhet i egen regi

Arena Satelliten i Sollentuna centrum.Personer med funktionsnedsättning får möjlighet attjobba heltid med dans, musik och teater på Arena Satelliten när Sollentuna kommun startar daglig verksamhet i egen regi.

Arena Satelliten blir ny utförare av daglig verksamhet inom lagen om valfrihet (LOV). Musikalverksamhet med dans, musik och teater blir, från och med hösten 2015, ett av många val av sysselsättning för personer som har rätt till daglig verksamhet enligt lagen om särskilt stöd (LSS).

– Tanken är att personerna ska arbeta professionellt mot en musikalföreställning, säger Helén Ivarsson, chef Arena Satelliten.

Inspirationen kommer delvis från Glada Hudik-teatern, som fått stor uppmärksamhet för sina föreställningar.

– Vi vill också integrera LSS-verksamheten med de ungdomar som nu jobbar med musikalen RENT. Vi vill skapa en förståelse samt en vi-känsla mellan grupperna, säger Helén Ivarsson.

Arena Satelliten är en del av kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

– Vi har som nämnd satt fokus på att personer med funktionsnedsättning, självklart ska ha tillgång till kultur och fritid som alla andra. Vi vet att sång, musik och dans är befriande och en omtyckt verksamhet. Därför är det en glädje att Arena Satelliten nu kan gå in och erbjuda en LSS-verksamhet med den här profilen, säger Magnus Ramstrand, KD, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.