Skatteutjämningen slår mot tillväxten

Robin Hood-mössa. (CC BY-SA)

Kristdemokraternas kommunalråd i Sollentuna Magnus Ramstrand har skrivit i Svenska Dagbladet om utjämningssystemet mellan Sveriges kommuner. Sollentuna är en av de kommuner som betalar stora summor till skatteutjämningen. Det hotar välskötta tillväxtkommuner, skriver Magnus Ramstrand och fyra andra KD-kommunalråd i Stockholms län.

Här är debattartikeln i sin helhet:

Sveriges civilminister Ardalan Shekarabis och den rödgröna regeringens förslag till förändring av det kommunala skatteutjämningssystemet omkullkastar de ekonomiska förutsättningarna för landets kommuner.

Regeringens agerande är anmärkningsvärt. Två veckor efter att den senaste förändringen trätt i kraft, beslutar sig regeringen för att göra om systemet. Regeringen trotsar alltså riksdagens beslut från december och man gör det med förändringar som innebär försämringar.

När Alliansen reformerade utjämningssystemet tillfördes en miljard kronor för att undvika orimliga konsekvenser för välskötta tillväxtkommuner. De pengarna försvinner om de rödgröna får bestämma. Effekten blir en chockhöjning av den avgift kommunerna betalar och det kommer att slå hårt mot flera av de kommuner som vi företräder.

För Sollentuna motsvarar de höjda avgifterna en årlig skattehöjning på 10 öre per år, varje år under fyra års tid, det vill säga totalt 40 öre.  Det innebär en ökad kostnad med 840 kronor per invånare och år. Solna kan också tas som exempel. Solna betalar i år cirka 450 miljoner kronor till systemet vilket motsvarar nästan 8 000 kronor per skattebetalare. Fullt genomfört kommer regeringens förslag öka avgiften med 39,8 miljoner kronor, vilket innebär ytterligare drygt 700 kronor per skattebetalare.

Vi ifrågasätter inte ett kommunalt utjämningssystem som utjämnar skillnader i skattekraft och strukturella kostnadsskillnader, men regeringen tänker nu tvinga invånarna i Stockholms län att under nästa år bidra med närmare en miljard extra till andra regioner. Nacka förlorar 80 miljoner kronor, Sollentuna 59 miljoner, Täby 57 miljoner, Solna förlorar nära 40 miljoner kronor och Lidingö 38 miljoner kronor. Malmö och Göteborg blir de stora vinnarna.

För oss ansvariga politiker i de kommuner som kommer att drabbas finns endast två alternativ, om utrymmet för effektiviseringar redan är uttömt. Vi tvingas antingen till åtstramningar och försämringar i vår egen kommunala verksamhet eller till höjningar av kommunalskatten.

Det kan hända att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen cyniskt anser att båda vägarna är möjliga i välskötta tillväxtkommuner. Men ministrarna bör inte göra sig några illusioner. Den omfattande omfördelningen med sina skattehöjningar, kommer att få negativa konsekvenser. Köpkraften i Sveriges tillväxtmotor urholkas och eget sparande försvåras. Den ekonomiska fördelen av att bedriva kostnadseffektiv verksamhet minskar, liksom möjligheten att attrahera nya medborgare och företag.

Vi uppmanar regeringen att slopa planerna på att ändra det kommunala skatteutjämningssystemet och att i stället byta dem mot en tillväxtvänlig politik som kan göra Stockholm till norra Europas främsta tillväxtregion.

SAMUEL KLIPPFALK (KD)
kommunalråd, Solna

JAN-ERIC JANSSON (KD)
kommunalråd, Nacka

MAGNUS RAMSTRAND (KD)
kommunalråd, Sollentuna

CAMILLA BRODIN (KD)
kommunalråd, Täby

CARL-JOHAN SCHILLER (KD)
kommunalråd, Lidingö


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer