• 12 timmars budgetdebatt

  Budgetanförande kommunfullmäktige 16 november 2011

  Magnus Ramstrand, KD, gruppledare

   

   

  Ordförande, ledamöter och åhörare

  Tillåt mig att som kristdemokrat att lägga ett raster på årets budget utifrån att sätta i fokus barn och ungdomars uppväxtvillkor.

  Det finns många infallsvinklar utifrån en sådan övergripande ambition, men fyra mycket grundläggande aspekter är: arbete, bostad, bildning och möjligheter.

  I vår kommun har vi relativt...

 • Klockan på Turebergs torg på plats

  Klockan på Turebergs torg är åter på plats. Det har funnits en klocka där tidgare men nu har en modernare variant av klockan fått plats på det nya torget.

  Plan- och exploateringskontorets ordförande, Thomas Ardenfors, M, höll ett tal om klockans historia och om tiden och en önskan om att njuta av tiden och vara närvarnade i nuet.

  En grupp från förskolan Regnbågen var med och drog av skyddstäcket kring den digitala klockan och så tändes det digitala urverket.

  Representater...

 • 3 270 ”fattigpensionärer” i Sollentuna

  Vi Kristdemokrater har tydligt deklarerat att vi vill se en satsning på de sämst ställda pensionärerna.

  I Sollentuna bor 3 270 ålderspensionärer (2 720 kvinnor och 550 män) med hel eller delvis garantipension – den lägsta pension man kan ha. 6 777 kronor per månad för den som är gift och 7 597 kronor för den som är ogift. Det är inte mycket att leva på.

  969 pensionärer har också ett bostadstillägg och 114 pensionärer har ett slags socialbidrag för äldre som kallas äldreförsörjni...