Nu sänks skatten i Sollentuna

En ansvarsfull ekonomisk politik och en befolkning med hög skattekraft möjliggör för Alliansen i Sollentuna att sänka skatten 2013. Skattesänkningen blir 10 öre och motsvarar 16 miljoner kronor. Liksom tidigare kommer Sollentunaborna att ha den femte lägsta skatten i Stockholms län.

– Sollentuna har gått med överskott de senaste åren och det är inte rimligt att fortsätta överbeskatta Sollentunaborna. Samtidigt är det glädjande att vi har möjlighet att göra viktiga förstärkningarna i budgeten för 2013, säger Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande.

Trots skattesänkningen har vi utrymme att göra flera välbehövliga satsningar. Skolan och inte minst läraryrkets status är en prioriterad fråga även kommande år och Alliansen planerar också en större satsning inom vård- och omsorg. Vi ökar fokus på miljöfrågor samt snabbar på takten av utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet. Vi ser dessutom ett behov av att underlätta för de som utövar fritidsaktiviteter att få plats i kommunens idrottsanläggningar.

Beslut om budgeten fattas på kommunstyrelsen den 31 oktober och kommunfullmäktige den 14 november.

Kontakt:

Douglas Lithborn (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-746 65 18 070-746 65 18
douglas.lithborn@sollentuna.se

Lennart Gabrielsson (FP)
Kommunalråd
070-543 51 22 070-543 51 22
lennart.gabrielsson@sollentuna.se

Magnus Ramstrand (KD)
Gruppledare
0739-15 21 41 0739-15 21 41
magnus.ramstrand@sollentuna.se

Anna Myrhed (C)
Gruppledare
070-334 12 86 070-334 12 86
anna.myrhed@sollentuna.se


Nu rullar Grannsamverkanbilen

Tack vare en stor grupp seniorer som helt ideellt ställer upp som chaufförer, så rullar Grannstödsbilen i våra olika bostadsområden regelbundet. Chaufförerna hämtar ut bilen i garaget vid Tors backe, en garageplats som Sollentunahem bjuder på.

Sedan åker Grannstödsbilen till Polishuset och får en kort redogörelse för hur läget ser ut i kommunen. Har det varit inbrott i ett område, kan chaufförerna få ett uppdrag att dela ut lappar i brevlådorna och tala om vad som hänt. Det bidrar till att öka graden av uppmärksamhet på bilar i omlopp.

Grannstödsbilen kan också få i uppdrag att kolla efter stulna cyklar och om det är nedskräpat.

Efter denna genomgång hos Polisen, åker chaufförerna till ett äldreboende. Där plockar de upp en eller ett par boende som anmält sig att de vill följa med på en tur genom Sollentuna.

– Detta är ett mycket uppskattat initiativ som bidrar till att höja livskvaliten hos många av våra äldre, säger Magnus Ramstrand, ordförande i Brottsförebyggande rådet.

Grannsamverkansbilen är ett samarbete mellan kommunen, ideella krafter och företagen.

– Vi har flera företag som gått in och sponsrat bilen, vilket är mycket glädjande, säger Anna-Karin Sundén som är brottsförebyggare i kommunen.

Kåre Wegersjö är brottsförebyggande polis och var även han med vid invigningen av bilen. Han understryker vikten av ett gott samarbete mellan Polisen och frivilliga och kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn och Vård-och omsorgsnämndens ordförande Björn Karlsson talade också vid invigningen.


Systembolaget testar hemleverans i Sollentuna

I en kommentar till detta säger Magnus Ramstrand, gruppledare i Sollentuna följande:

– Vi kristdemokrater vill slå vakt om Systembolagets monopol men vi har samtidigt att hantera en verklighet som säger att det är tillåtet att privatimportera alkoholdrycker för eget bruk.

– En del av leverantörerna inom privatimporten respekterar inte åldersgränsen, de svenska skattebestämmelserna och inte heller begränsningsbestämmelserna när det gäller marknadsföring. Monopolets motståndare ser gärna att monopolet bryts upp genom en växande privatimport. Därför kan det vara intressant att ge Systembolaget möjlighet att testa hemleverans.

– Erfarenheterna från Norge som haft hemleverans i många år, ser inget samband mellan ökad alkoholkonsumtion och hemleverans. Försöksverksamheten i Sverige kommer att ge oss kunskap om detta även gäller hos oss. När vi sedan vet utfallet av testet kan vi ta ställning till om det är klokt att permanenta hemleverans som en del av Systembolagets service.


Integration på Ica

– Att minska trösklarna till arbetsmarknaden för personer med någon form av funktionsnedsättning är en viktig fråga för Kristdemokraterna. Både offentliga sektorn och privata arbetsgivare kan bli duktigare på att se kompetensen och inte problemen hos den enskilde med funktionsnedsättning.

– Vissa företag har stått mer på tå än andra och visat på ett gott föredome. Ica Maxi i Häggvik är ett av dessa och det var mycket intressant att på ett arbetsplatsbesök få veta mer om hur de jobbar med dessa frågor. Jag tror att inte minst vår egen kommun skulle kunna spetsa sig inom detta område. Detta är en fråga som vi kristdemokrater vill lyfta fram och arbeta med, säger gruppledaren Magnus Ramstrand i en kommentar.