Nu vässar Kristdemokraterna sin politik

I slutet av september samlas Kristdemokraterna till riksting i Karlstad. Från Sollentuna åker Magnus Ramstrand som ombud för Stockholms län och Sonia Lunnergård som ombudsersättare.

Under tre dagar ska vi från Sollentuna, tillsammans med ombud från hela landet, vässa partiets politik inför 2014 års val.

Utöver de formella ärenden som ska behandlas, som val av partistyrelse och godkännande av verksamhetsberättlse, kommer politikens innehåll att debatteras.

Kristdemokraternas stora bok med handlingar inför rikstinget i Karlstad.

235 motioner har kommit in från hela landet. De har först behandlats i lokalavdelningar och distriktsstyrelser och slutligen av partistyrelsen. Nu är det upp till partiets hösta beslutande organ att säga sitt, debattera och fatta beslut om politiken.

I vårt partiprogram finns 13 olika kapitel som spänner över hela politikområdet. Flest motioner har kommit in under kapitlen som berör Demokrati, författning och rättsväsende, Hälso och sjukvård, Utbildning och kultur, Familj, Regionalt, trafik och bostad samt Utrikes och försvar.

Men dessutom kommer partistyrelsens proposition Barn och unga att ta en stor del av tiden. Partiets centrala fokusområde nu är barn och ungdomars uppväxtvillkor. Detta har sammanfattats i en proposition som spänner över många politikområden som rör just barn och ungdomar. De olika kapitlen tar upp konkreta politiska förslag inom En stödjande familjepolitik, Kunskap för hela livet, Från ung till vuxen – att skaffa jobb, En bostadspolitik för barn, ungdomar och unga vuxna, Ge barn och unga rätt till en giftfri vardag, Unga som begår brott, Barn i utsatta situationer – stärk det förebyggande arbetet.

– Jag ser fram emot det här rikstinget. Dels de politiska samtalen och besluten men också den stora rikstingsfesten och alla spontana möten med partikamrater, säger Magnus Ramstrand.


Nu startar ett nytt musikkafé

Nu startar ett musikkafé för personer med funktionsnedsättning.

– Vi är mycket glada att vi nu kan erbjuda denna möjlighet i kommunen. Jag vet att musikcaffeerna är mycket populära och betyder mycket för många, säger Magnus Ramstrand (KD).

Under en längre tid har verksamheten legat nere men nu är det dags för en nystart och lokalen kommer från och med nu vara i Restaurang Eldqvarn i Häggviks gymnasium på Häggviksv. 4.

Det blir musikkaféer varje onsdag med start den 28 augusti kl 18:30-20:30 med musikprogram av olika trubadurer och mindre grupper. Musikkaféerna följer skolans terminer och stänger på loven.


Ny politisk plattform i Sollentuna

I går skrev representanter för de tre allianspartierna i Sollentuna under en överenskommelse om samarbete för perioden 2013-2014. Vi tar ansvar för att Sollentuna ska fortsätta utvecklas inom alla områden. Vi säkerställer att kommunen fokuserar på jobben, på välfärdens kärna skola och omsorg, miljön och bostäder för ungdomar. De som undertecknade var Douglas Lithborn (M), Anna-Lena Johansson (FP) och Magnus Ramstrand (KD).

– I det fortsatta arbetet med att utveckla Västra Tureberg, Helenelund och Rotebro lägger vi med denna plattform grunden bland annat för nya studentbostäder i Sollentuna. Vi kommer även arbeta utifrån den nya näringslivsstrategin. Fler bostäder för unga och ett bättre företagklimat gör att fler sollentunabor ska komma i arbete, vilket skapar mer resurser till välfärden.

– Vi lägger stor kraft vid att kunna möta idrottsföreningarnas behov av fler halltider. Byggnationen av friidrottshallen planeras komma igång detta år. Vidare ska ett fotbollstält i Norrviken och en idrottshall i Rotebro uppföras. Dessutom planeras det för ytterligare två idrottshallar inom en fyraårsperiod

– Kommunens miljö- och klimatarbete utvecklas vidare. Bland annat kommer vi tillsätta ett miljöutskott i kommunstyrelsen och en särskild miljökoordinator ska arbeta med de strategiska frågorna. Dessutom intensifierar vi arbetet med att minska buller och höga partikelhalter när de uppkommer runtom i Sollentuna.

Några uppfyllda löften sedan 2010

 • Digitalisering av skolan har genomförts
 • Möjligheternas kontor har etablerats
 • Näringslivsstrategin är beslutad
 • Boulebana har kommit till stånd
 • Törnskogen och Rösjön har blivit naturreservat
 • Tryggt och snyggt finns i samtliga kommundelar
 • Skatten har sänkts

Nyheter i den nya plattformen

 • Studentbostäder ska byggas
 • Fotbollstält Norrviken ska uppföras
 • Idrottshall Rotebro ska byggas
 • Två nya idrottshallar tillkommer inom fyra år
 • Miljöutskott i kommunstyrelsen tillskapas
 • Miljökoordinator tillsätts
 • Tuffare krav för att minska buller och höga partikelhalter
 • Helenelunds centrum utvecklas
 • Rotebro förnyas
 • Barnbokslut införs
Swen Bergling (KD) och Magnus Ramstrand (KD). Foto: Janne Fjellstedt

Swen Bergling och Magnus Ramstrand, som förhandlat den nya plattformen för Kristdemokraterna, är nöjda med överenskommelsen med Moderaterna och Folkpartiet.