Gott Nytt År!

nyårVi går in i 2014 med förväntan och arbetslust. EU-valet i maj och kommun-, landsting- och riksdagsval i september kommer att prägla året.
Vi vet nu vilka personer som kommer att toppa partiets listor i både EU-valet (Lars Adaktusson, Ebba Busch,), riksdag (Göran Hägglund, Emma Henriksson)- och landstingsvalet (Ella Bohlin, Eva Lannerö). Listan för kommunvalet i Sollentuna spikas på årsmötet den 10 februari.

I Sollentuna, som är en av de ekonomiskt starkaste kommunerna i regionen, kan vi se tillbaka på en bra befolkningsökning – cirka 1000 personer per år. Vi är snart uppe i 70 000 invånare.

Men expansion, särskilt i kommunikationsnära lägen, skapar utmaningar. Tack vare en offensiv kristdemokratisk bostadsminister, Stefan Attefall, skapas långsiktigt förutsättningar för att bygga i bullerutsatta lägen. Buller och partiklar är ett av våra stora utmaningar för framtiden. Sollentuna genomkorsas av E4:an med en ny anslutning av E18. Förbifart Stockholm kommer att mynna ut i Häggvik. Vi har Norrortsleden och Stäketleden. Dessutom stambanan med allt fler tåg och inflygningarna till Arlanda.

Efter diskussioner med Trafikverket kommer vi nu att få tyst asfalt i Rotebro som ett test. Vi kommer också att intensifiera vårt bullerskydd i de södra delarna av kommunen.

En bra skola är en av anledningarna till att vi i Sollentuna får allt fler som vill bo i kommunen. Vi har bland de bästa skolorna i landet. Ett hårt arbete och fokus på utbildningsuppdraget och en stark digitalisering av skolan är faktorer som bidragit till detta.

Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden har Magnus Ramstrand ansvar för en expansiv del av kommunens liv. Ny friidrottshall har börjat byggas, likaså är två fullstora idrottshallar långt framme i planeringen. Likaså en elvamanna fotbollshall.

Inom kulturlivet är det Edsviksprojektet som sticker ut där vi nu drar igång en slottsteater på nyåret. Första uppsättningen är Malla och kärleken. Samtliga föreställningar är slutsålda. Med våra grannkommuner i norrort har vi ett befolkningsunderlag på cirka 250 000 invånare. Nog bör det finnas utrymme för kultur här också, inte bara inne i Stockholm city!

Inom äldreomsorgen har vi kristdemokrater varit drivande för att få fram en värdighetsgaranti – en slags ribba på vad brukare och anhöriga ska kunna förvänta sig att kommunen ställer upp med. Denna värdighetsgaranti håller som bäst på att implementeras just nu.

Som ordförande i kultur- och fritidsnämnden har Magnus Ramstrand också satt ett särskilt fokus på att barn med funktionsnedsättning ska erbjudas bra fritidssysselsättningar. Vi har gått med i ett regionalt digitalt nät som visar var i regionen det finns aktiviteter för barn och ungdomar. Kommuner behöver samverka för att skapa fler möjligheter. Här i Sollentuna har vi både dans och musikcafé samt Sollentuna melodifestival för personer med funktionsnedsättning.

Magnus Ramstrand är ordförande i Brottsförebyggande rådet i Sollentuna. Vi kan se tillbaka på ett bra 2013 som ger hopp inför 2014. Den trygghetsmätning vi gjorde under året visar att allt fler känner sig trygga i vår kommun. Vi har många frivilliga som nattvandrar och tar bort klotter, är med i grannsamverkansföreningar och deltar som frivilliga chaufförer i grannsamverkansbilen, stöder skolorna som rastfaddrar. Det civila samhället går inte att överskatta!

I teamet av kristdemokrater i Sollentuna finns många duktiga och engagerade personer som är taggade inför valåret 2014. Vi står inför stora utmaningar, men ser fram emot året med tillförsikt.

Gott Nytt År!


God Jul och Gott Nytt År

KD glöggkampanj

KD glöggkampanj utanför Sollentuna C

Strax före jul var några från lokalavdelningen utanför Sollentuna C och bjöd på glögg och pepparkakor och delade ut vårt julkort! Trevligt och många fina samtal.

Gruppledare Magnus Ramstrand har också gjort ett TV-inslag och önskat God Jul och Gott Nytt År som finns här på YouTube.

Magnus Ramstrand har som ordförande i kultur och fritidsnämnden haft ett hektiskt år. En historisk händelse var när han var med och tog första spadtaget till den nya friidrottshallen som kommer att stå klar på Sollentunavallen under 2015 om allt går enligt planerna.

Initiativ till nya idrottshallar i Rotebro och i Edsbergsområdet samt en inomhushall för fotboll på Norrvikens IP är andra spännande projekt.

Den styrande majoriteten i kommunen, som består av kristdemokrater, moderater och folkpartister, har nu också tagit de första stegen för att förverkliga 126 studentlägenheter vid Malmparken.

Inom äldreomsorgen har vi kristdemokrater, Eva Ireblad och Carin Lindell i vård- och omsorgsnämnden, varit pådrivande för att få fram en värdighetsgaranti, lagt en ribba på vilken nivå som sollentunabor kan förvänta sig av äldreomsorgen.

Buller och partiklar är ett stort problem i vår kommun på grund av vårt utomordentliga läge. De som flyttar till Sollentuna har att ta ett personligt ställningstagande om man vill bo i en kommun som ligger centralt i Stockholmsregionen med allt det för med sig av nära kommunikationsläge. Men över 1000 personer ökar vår kommuns befolkning med varje år och snart är vi uppe i 70 000 invånare, en stor stad.

Magnus Ramstrand har fått ett uppdrag som vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

– För mig är det angeläget att vi tar alla chanser att bekämpa buller och partiklar och skydda invånarna i Sollentuna så långt det går inom ekonomiskt rimliga förutsättningar, säger han. Vi har en utmärkt relation till Trafikverket där vi för en dialog och även sätter press på den statliga myndigheten att leva upp till de normer som finns för de stora genomfartslederna.

– Det är glädjande att Trafikverket kommer att lägga tyst asfalt som ett försök i Rotebro, en av våra mest utsatta kommundelar. Vi kommer också att samarbeta med Trafikverket för att skapa effektivare bullerskydd i Silverdal/Helenelund. Både som skydd mot trafiken på E4:an och E:18 samt mot järnvägen som trafikeras allt hårdare.

Julen är en tid då vi ger varandra gåvor. Vi delar med oss. Det finns en stark kraft i denna grundläggande värdering som vi bär med oss. Det skapar ett bra Sollentuna för alla. Och vi kan alla bidra.

Men för att stärka organisationer och ideella föreningar som gör mycket gott för andra, har Kristdemokraterna varit drivande för att ändra lagstiftningen för att stimulera generositet. Nu kan du alltså ge exempelvis 200 kronor i månaden till en välgörenhetsorganisation och få tillbaka 50 kronor som ett skatteavdrag. Läs mer på www.kristdemokraterna.se/gavor . Skatteverket har detaljerad information exempelvis om beloppsgränser och vilka organisationer som är godkända som gåvomottare.

För oss Kristdemokrater räcker inte en jobblinje, vi vill stärka relationslinjen också, familjelinjen. Ibland ställs helt orimliga krav på att skolan, socialen eller samhället i stort ska lösa problem. Men familjens betydelse går inte att överskatta.

Framför allt är julen en familjehögtid där relationer med nära och kära är viktigare än julklappar och mat. Oavsett om du har en jul med starka inslag av gemenskap och massor av klappar eller inte, så önskar vi kristdemokrater i Sollentuna dig en

God Jul O Gott Nytt år


Nu byggs studentbostäder i centrala Sollentuna

De planerade studentbostäderna i Malmparken. Foto: Berg & Toll

Det är glädjande att vi nu har bestämt vilket företag som vann anbudstävlingen för att bygga våra första studentlägenheter.

– Det blir 128 lägenheter centralt i Sollentuna, vid Malmparken, alldeles intill Attunda tingsrätt, ett stenkast ifrån pendelstation Sollentuna och vår centrala busstation. Bostäderna kommer att ha bra förbindelser till alla universitet och högskolor i regionen, inklusive Uppsala, säger Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna.

Det vinnande förslaget kommer från Berg & Toll AB som planerar att bygga 128 studentlägenheter. Enligt kommunledningskontoret har Berg & Toll ”ett mycket genomarbetat förslag till högkvalitativt studentboende. Innovativt grepp att skapa en solbelyst trappa mot parken mellan det privata och offentliga. En kraftfull och välproportionerad fasad mot Malmparken som tydliggör parkrummet. Öppningar som gemensamma uterum, i alla fyra fasaderna skapar varierat mönster av storskaliga kontakter mellan utsida och insida, där insidans materialkvaliteter kommer fram.”

– Vi som arbetar politiskt för Kristdemokraterna i Stockholmsregionen vill självklart göra allt för att stärka studiemiljön i Stockholmsregionen. Det bidrar till att stärka vår region som en tillväxtregion i Europa. Detta första studentbostadsbygge är ett av många vi kommer att se till att bygga i Sollentuna, säger Magnus Ramstrand.

Bostäder för studenter är en bristvara. Så kommer det att förbli eftersom vi under 20 år byggt mindre än exempelvis våra grannländer.

Kristdemokraterna har i regeringen ansvar för bostadsfrågorna. Bostadsminister Stefan Attefall, KD, förslag att förenkla reglerna för bostadsbyggande för dem som vill bygga studentbostäder skulle avsevärt förbättra situationen. En lägre standard ska man kunna erbjuda till en lägre kostnad.

Kristdemokraterna har också aktivt arbetat för att det ska vara skattefritt att hyra ut en del av sin bostad. Det finns många stora villor i vår region som skulle kunna inrymma någon eller några mindre bostäder. Enligt beräkningar som gjorts skulle en sådan reform skapa 40 000 nya mindre lägenheter i vår region.

– Vi vill välkomna studenter till Sollentuna och i vår region medverka till att fler bostäder för studenter växer fram, säger Magnus Ramstrand.

De planerade studentbostäderna i Malmparken. Foto: Berg & Toll

De planerade studentbostäderna i Malmparken. Foto: Berg & Toll


Bullerskydd möjliggör ytterligare bostäder i Silverdal

– För oss är det viktigt att vidta alla de åtgärder vi kan för att minska bullerstörningarna i Silverdal. Dels för att skydda de många kommuninvånare som finns i detta attraktiva och omtyckta område, och dels för att kunna bygga fler bostäder, säger Magnus Ramstrand, KD, vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

– Det handlar om att minska buller från järnvägen men också från E4:an och den nya sammanlänkningen av E18 och E4:an vid Kista.

Den styrande majoriteten i Sollentuna kommun bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har gett kommunledningskontoret konkreta uppdrag för att minska bullret i Silverdal samt möjliggörandet av ytterligare bostäder.

 – Vi från majoriteten har är oerhört glada över att ha gett skarpa uppdrag till kommunledningskontoret att verka för bullerskärmande åtgärder i Silverdal samt inleda förhandlingar med Trafikverket att minska bullret från järnväg och E4. Minskat buller möjliggör byggandet av ytterligare bostäder i Silverdal.

– Kommunledningskontoret har, av majoriteten, fått uppdrag att ändra gällande detaljplaner utmed Sollentunavägen vid Pfizer och söderut för att medge bullersäkrade bostäder.  Nya bostäder i detta område reducerar bullerstörningarna från väg och järnväg inom stora delar av Silverdal, säger majoriteten i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott samt miljöutskott i ett gemensamt pressmeddelande.

Fakta:

Kommunstyrelsens miljöutskott har gett kommunledningskontoret i uppdrag att verka för att bullerskärmande åtgärder öster om Sollentunavägen. Miljöutskottet gav även kommunledningskontoret att inleda förhandlingar med Trafikverket om att genomföra ljudreducerade vägbeläggning på E4 och spårnära skärmar inom järnvägsområdet.

Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har gett kommunledningskontoret i uppdrag att ändra gällande detaljplaner för kvarteret Marginalen och för del av kvarteret Malten i Silverdal till att medge bostäder.