• Vi laddar för Första maj!

  Kristdemokraterna firar 1 maj i Uppsala med en manifestation under parollen ”Familjen först”. Vår nyvalde partiledare Ebba Busch Thor förstamajtalar.

  – Kristdemokratin behövs i en tid som vår – det är övertygelsen som bär mitt politiska engagemang. En politik som ser och tar tillvara varje människas okränkbara värde, underbara olikheter och ger utrymme för alla människor att påverka sitt eget liv är kärnan i den kristna människosyn som bär vårt parti. Dä...

 • Kollektivtrafiken är viktig för Sollentunas utveckling

  Pressmeddelande 27 april 2015

  På dagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att besvara en remiss från Storstockholms Lokaltrafik (SL) angående kommande trafikförändringar. För Sollentunas del kommer detta att innebära nedskärningar i såväl trafiken som kvalitén. Den styrande majoriteten, Nya Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, ser med oro på denna utveckling.

  – Vi vill också särskilt lyfta fram vikten av att kollektivtrafiken måste finnas på plats i god ti...

 • Sollentuna startar daglig verksamhet i egen regi

  Personer med funktionsnedsättning får möjlighet attjobba heltid med dans, musik och teater på Arena Satelliten när Sollentuna kommun startar daglig verksamhet i egen regi.

  Arena Satelliten blir ny utförare av daglig verksamhet inom lagen om valfrihet (LOV). Musikalverksamhet med dans, musik och teater blir, från och med hösten 2015, ett av många val av sysselsättning för personer som har rätt till daglig verksamhet enligt lagen om särskilt stöd (LSS).

  – Tanken är att perso...