Mer än bara en idé – viktig träff den 19 maj

kanot

– Vi kristdemokrater brukar ofta betona att samhället är så mycket större än staten. Det offentliga – som vi finansierar gemensamt – är oerhört viktigt och en omistlig del av den välfärd vi vill ha. Men det är inte tillräckligt!

Det säger Gunnar Rubensson (KD), ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

– Vi behöver också ha ett blomstrande näringsliv, och det brukar de flesta ha god insikt i. Men den tredje pusselbiten som ofta glöms bort är civilsamhället, det vill säga föreningar, samfund och olika ideella organisationer. Denna kraft är också nödvändig för ett gott samhälle. Jag är därför glad att vi hur har kommit ett viktigt steg åt rätt håll med en lokal överenskommelse mellan kommunen och civilsamhället, säger Gunnar Rubensson.

För att komma vidare i denna process inbjuds nu alla intresserade till en träff den 19 maj, klockan 18.00 på Arena Satelliten, Allfarvägen 4. Anmälan skickas till overenskommelsen@sollentuna.se senast den 13 maj. Välkommen!


Bättre integration med Kristdemokraternas budget

När Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed i går presenterade Kristdemokraternas budget för staten handlade flera av förslagen om att kombinera en generös migrationspolitik med en effektiv och välfungerande integrationspolitik.

– Vi har förslag som gör det möjligt för fler nyanlända att få arbete, som förbättrar situationen på bostadsmarknaden, som gör mottagandet bättre och som långsiktigt gör integrationspolitiken effektivare, säger Sollentunas kommunalråd Magnus Ramstrand (KD) i en kommentar i samband med att Kristdemokraterna presenterade sin motion som svar på regeringens vårproposition.

Vårmotionen har namnet ”Gemenskap – inte utanförskap” och föreslår bland annat ett förstärkt jobbskatteavdrag för långtidsarbetslösa.

– Sverige har idag fortsatt 800 000 människor som befinner sig i ett utanförskap. Vi lägger därför konkreta förslag för att förbättra integrationen och sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för de personer som har svårast att få ett jobb. Med vårt nystartsavdrag får en arbetslös som får ett jobb med en lön på 20 000 kronor i månaden ytterligare 1 500 kronor i månaden i skattesänkning jämfört med idag, säger partiledaren Ebba Busch Thor (KD).

Sollentunabon Jakob Forssmed är Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson.

– Sverige behöver en utvecklad politik som stärker människors jobbchanser och ökar tillväxten, som höjer kvaliteten i välfärden och som leder till mer valfrihet. Det är en politik som står i stark kontrast till den som förs av nuvarande regering, säger Jakob Forssmed.