• KD och majoriteten i Sollentuna: Pendeltågen bör stanna vid alla stationer

    Den politiska majoriteten i Sollentuna med Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet avvisar förslaget att vissa pendeltåg ska passera förbi några av kommunens stationer. I stället är en jämn trafikering av pendeltågstrafiken, med stopp på alla kommunens stationer, att föredra.

    I remissvaret till SL skriver den politiska majoriteten i Sollentuna bland annat att om pendeltågstrafiken ska vara attraktiv och locka fler resenärer är en jämn trafikering att föredra framför så kallad sk...