• KD kräver att glasögonbidraget höjs

  Barn med glasögon. Foto: Pixabay (Public domain)

  I våras uppvaktade en optiker i Sollentuna Kristdemokraterna och berättade om han allt oftare fick kontakt med familjer där barnen behöver glasögon för att hänga med i skolan. En del tysta barn sitter på en lektion utan att se ordentligt, utan att hänga med. De kan få huvudvärkstablett för att de går med spänning hela dagen.

  Varför gör ni politiker inte något åt detta, frågade han. Då var det glädjande att kunna berätta att vi Kristdemokrater har drivit på i landstinget för att återinföra ett glasögonbidrag. Barn som har hörselnedsättning får hjälp. Lika rimligt är det att barn med synsvårigheter får hjälp.

  Sedan i våras kan barn i Sollentuna på nytt få bidrag för glasögon. På Kristdemokraternas initiativ har glasögonbidraget i vårt landsting kommit tillbaka, men vi vill mer. Det bidrag vi infört är en bra start och gör stor skillnad jämfört med när det inte fanns något bidrag. Men reformen är inte fullständig. Nu kan barn upp till nio års ålder få bidrag med 500 kronor. Kristdemokraterna vill som ett nästa steg fördubbla summan och se över åldersgränsen.

  Barn behöver kunna se för att hänga med i skolan. Det är något som inte går över vid tio års ålder. Glasögonbidraget gör stor skillnad för de mest ekonomiskt utsatta familjerna och är en viktig del i att ge barn och unga goda uppväxtvillkor.

  En mer jämlik hälso- och sjukvård står i fokus för Kristdemokraternas politik. Socialdemokraterna tog bort glasögonbidraget 2004, ett beslut som har drabbat många familjer. Lever man på små ekonomiska marginaler blir läget akut när ett barn plötsligt är i behov av nya glasögon. Ingen ska behöva välja bort livsviktiga hjälpmedel till sina barn av ekonomiska skäl.