Mer idrott i skolan förbättrar resultaten

Flicka gör gymnastikövning under idrottslektion. Foto: Bongoman/Wikimedia Commons

Med mer fysisk aktivitet i skolan förbättras både hälsan och skolresultaten. Barn som rör på sig varje dag lär sig mer. Daglig fysisk aktivitet ger även positiva effekter som bättre trivsel och färre konflikter. Därför är ett av våra mål för en bättre skola att det ska vara fysisk aktivitet på schemat varje dag.

Tack vare Kristdemokraterna föreslår regeringen nu mer skolidrott. Vi vill utöka antalet idrottstimmar från 500 till 600 i grundskolan och att det preciseras hur timmarna fördelas mellan årskurserna. Det är ett steg på vägen för att ha fysisk aktivitet på schemat varje dag.

Kristdemokraterna vill också höja kunskaperna i svenska. Att kunna läsa är en förutsättning för all annan inlärning i skolans ämnen. Därför vill vi införa mer lärarledd undervisningstid med fokus på läsning och läsförståelse.

Skolan ska ge kunskap för arbetslivet men också bildning för hela livet. Vi vill fortsätta stärka den svenska skolan och stötta familjen. Trygga familjer ger goda förutsättningar för barnen att klara skolan och rustas inför livets utmaningar.

Magnus Ramstrand (KD). Foto: Michael FolmerMagnus Ramstrand (KD)
Gruppledare
Ordförande, kultur- och fritidsnämnden

 


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer