• Nyanlända och volontärer får samordnare

  Logga för #MeetSollentuna

  Sollentuna kommun har inlett ett samarbete med biståndsorganisationen IM, Individuell Människohjälp för att hitta fler vägar till integration. Länsstyrelsen bidrar med 792 000 kronor till projektet.

  – Det är mycket glädjande att vi fått till det här samarbetet. För att främja integration behövs mötesplatser så fler nyanlända och etablerade Sollentunabor kan mötas och bilda nätverk. Många nyanlända uttrycker att de vill ha fler forum för att träffa svenskar och genom detta samarbete får vi också en volontärsamordare på heltid, säger Magnus Ramstrand (KD), kultur-och fritidsnämndens ordförande.

  På den nyöppnade mötesplatsen #MeetSollentuna på Sollentuna bibliotek ska Individuell Människohjälp (IM) och Sollentuna kommun samordna volontärer och samtidigt engagera fler frivilliga Sollentunabor. En annan del i arbetet bli att skapa nätverk för nyanlända personer och guida dem till fritidsaktiviteter. IM och Sollentuna kommun har sökt och beviljats medel från Länsstyrelsen för att genomföra denna verksamhet under två år.

  – Föreningsliv är en viktig del av samhället i Sverige då forskning visar att hälften av befolkningen är ideellt aktiva. Här träffar man vänner och bygger upp sitt sociala nätverk, säger Elin Vestberg projektledare på Individuell människohjälp.

  Projektet startar den 1 september 2016 och pågår till och med december 2017.

  – IM har gedigen erfarenhet av arbete med integration och vägledning. Det blir ett värdefullt komplement till vår satsning på mötesplatsen #MeetSollentuna. Vi erbjuder språkcaféer, läxläsning och många kommer ju till biblioteken med sina frågor. Behovet är stort och vi behöver fler volontärer. Vi ser fram emot stöd i detta arbete, säger Susanna Ohlström, bibliotekschef.