Sollentuna ute och cyklar

bertcyklar

Sollentuna är den kommun i Stockholms län som satsar näst mest på cykling. 550 kronor per invånare och år gör att vi kvalar in på en andra plats jämfört med övriga Stockholmskommuner.

Exempel på satsningar som genom-förs i Sollentuna är nya cykelvägar på Danderydsvägen, Sollentunavägen, Turebergsleden och förbi Helenelunds station. Detta är några av flera prioriterade åtgärder som finns definierade i Sollentuna kommuns cykelplan.

– Målet är att dubbelt så många ska cykla år 2020 som idag. Därför gör kommunen en omfattande satsning på att bygga ett sammanhängande och tryggt cykelnät med hög standard och god service, säger Bert Christiansson (KD), ledamot i trafik- och fastighetsnämnden.


Varmt välkommen som medlem i KD


Läs mer

Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa


Läs mer

Förtroendet för Ebba har tredubblats


Läs mer

3373 sollentunabor gav oss sitt förtroende och stöd i kommunvalet.


Läs mer

Valrörelsen inför slutspurten


Läs mer

Välj KD den 9 september för familj, trygghet, seniorer, aktiv fritid


Läs mer

KD-kandidater till fullmäktige som jobbar för Ditt bästa


Läs mer

KD är barnens, familjens och de äldres parti


Läs mer

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj


Läs mer

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna


Läs mer